Biroul de Asigurare a Calitatii > Misiune - Politica - Istoric > Politica

POLITICA DE ASIGURARE A CALITATII IN
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

Dezvoltarea actuala plaseaza Universitatea Transilvania din Brasov (UTBv) in categoria institutiilor de invatamant superior de educatie si cercetare stiintifica. Pentru cresterea vizibilitatii si prestigiului universitatii la nivel national si international, UTBv si-a stabilit strategii adecvate, in cadrul carora asigurarea si evaluarea calitatii ocupa un loc central.
 
Dezvoltarea si functionarea eficienta a sistemelor de asigurare si evaluare a calitatii permite universitatii:
- sa demonstreze responsabilitatea privind calitatea serviciilor furnizate comunitatii;
- sa asigure armonizarea cu reglementarile nationale in vigoare privind calitatea in invatamantul superior;
- sa promoveze implicarea intregii comunitati pentru asigurarea si imbunatatirea calitatii in universitate.
 
Sistemul de asigurare si evaluare a calitatii din UTBv are la baza documente de referinta externe, incluzand:
- Legea Educatiei Nationale,
- Cadrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior,
- Metodologia si standardele de calitate ARACIS;
- Standardele si liniile directoare ENQA pentru asigurarea calitatii in Spatiul European al Invatamantului Superior.
 
Raportandu-se la acest cadru general, UTBv si-a definit politica, obiectivele si criteriile de calitate proprii, armonizate cu misiunea si obiectivele ei strategice.
 
Abordarea calitatii in cadrul UTBv si standardele de calitate au fost proiectate astfel incat sa sustina atingerea principalului obiectiv strategic al universitatii: consolidarea pozitiei universitatii ca institutie de interes national in dezvoltarea si producerea de cunoastere avansata, precum si integrarea in Spatiul European al Invatamantului Superior si al Cercetarii, validata prin recunoasterea internationala. Standardele proprii de calitate ale universitatii sunt aliniate cu obiectivele dezvoltarii sustenabile privind toate activitatile sale.
 
Politica, impreuna cu procedurile de asigurare si evaluare a calitatii, creeaza cadrul general pentru planificarea, controlul si imbunatatirea continua a calitatii in universitate.
 
Responsabilitatea pentru asigurarea calitatii in UTBv revine Rectorului. Totodata, realizarea calitatii reprezinta o problema a intregii comunitati, incluzand structurile de management de la toate nivelurile, personalul didactic si de cercetare, studentii si alte categorii de personal. Responsabilitatea pentru dezvoltarea si functionarea eficienta a sistemului de management al calitatii este delegata Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din universitate (CEAC-U), coordonata de Prorectorul cu internationalizarea universitatii si asigurarea calitatii. Similar, la nivelul fiecarei facultati, decanul facultatii desemneaza un prodecan responsabil cu politica si standardele calitatii, iar pentru fiecare departament, un membru al Consiliului departamentului coordoneaza Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii de la nivelul departamentului (CEAC-D). Biroul de Asigurare a Calitatii, subordonat Prorectorului cu internationalizarea universitatii si evaluarea calitatii, joaca un rol important in coordonarea generala a actiunilor referitoare la calitate din UTBv.
 
Politica de asigurare a calitatii a UTBv este aliniata valorilor invatamantului superior, avand in vedere urmatoarele obiective si principii:
 
1. Promovarea unui proces de invatamant de calitate, centrat pe nevoile studentilor si corelat cu cerintele pietei muncii
- Elaborarea si implementarea unui program de asigurare a unor standarde de calitate ridicata in organizarea si desfasurarea activitatilor didactice;
- Promovarea calitatii curriculumului si a procesului de predare-invatare, a performantelor studentilor, a satisfactiei studentilor, folosirea eficienta a resurselor, compatibilizarea cu programe de studii similare de la nivel national si international.
 
2. Evaluarea sistematica a calitatii programelor de studii, pentru continua imbunatatire a performantelor acestora si adaptarea constanta a ofertei educationale la cerintele pietei muncii
- Evaluarea interna anuala a programelor de studii, bazata pe standarde de calitate nationale si internationale;
- Evaluarea externa a programelor de studii pentru autorizare (a noilor programe), acreditare (dupa trei serii de absolventi) si evaluare periodica (constant, dupa 5 serii de absolventi).
 
3. Dezvoltarea activitatii de cercetare-inovare si transfer tehnologic
-  Evaluarea interna anuala a rezultatelor din cercetare la nivel individual/departament/universitate pe baza unor indicatori de calitate stabiliti la nivel institutional, care conduc la cresterea vizibilitatii bazate pe rezultate ale cercetarilor efectuate de cadrele didactice si cercetatorii din universitate;
- Evaluarea externa periodica a rezultatelor din cercetare, pe baza reglementarilor nationale.
 
4. Imbunatatirea calitatii resurselor umane
- Selectia, dezvoltarea si managementul performantelor personalului didactic pentru asigurarea competentelor necesare, de cercetare si educatie;
- Evaluarea interna periodica a performantelor resursei umane, bazata pe criterii de calitate institutionale.
 
5. Participarea activa a studentilor la procesul de asigurarea calitatii
- Integrarea reprezentantilor studentilor in structurile de luare a deciziilor la toate nivelurile: program de studii/facultate/universitate;
- Implicarea studentilor in procesul de predare - invatare, precum si in activitatile de cercetare stiintifica (in principal pentru ciclurile de masterat si doctorat).
 
6. Orientarea Universitatii spre comunitatea economica si socio - culturala
- Analiza nevoilor, evaluarea satisfactiei angajatorilor, implementarea de strategii integrate de educatie si cercetare stiintifica;
- Extinderea gradului de cooperare la nivel regional/national/international.
 
7. Transparenta si comunicare privind asigurarea calitatii institutionale
- Asigurarea accesului liber la informatiile referitoare la calitate pentru intreaga comunitate academica;
- Publicarea periodica si actualizarea informatiilor referitoare la oferta educationala si alte servicii pentru comunitate.
 
 
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN
 
Mai 2016
 
Politica de Asigurare a Calitatii in Universitatea Transilvania din Brasov - document pdf

 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior