Biroul de Asigurare a Calitatii > Structuri

STRUCTURI
PENTRU ASIGURAREA CALITATII DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

Responsabilitatea privind calitatea este atribuita structurilor de conducere ale universitatii:

Rectorul universitatii este direct responsabil de realizarea calitatii in universitate.
Prorectorii, Decanii, Sefii departamentelor administrative sunt responsabili de realizarea calitatii in domeniul pe care il gestioneaza.
   

In sarcina acestora intra planificarea (elaborarea de proceduri, regulamente specifice), monitorizarea si imbunatatirea continua a calitatii proceselor din portofoliul lor.

Coordonarea si realizarea activitatilor de asigurare si evaluare a calitatii se face prin structuri specializate in evaluarea si asigurarea calitatii, constituite conform legii calitatii in educatie:
   
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii pe Universitate: comisie a Senatului coordonata de un prorector, careia i se deleaga responsabilitatea pentru crearea si functionarea eficienta a sistemului de asigurare a calitatii din universitate.
   
Comisii de Evaluare si Asigurare a Calitatii pe Departamente (CEAC-D): comisie coordonata de un membru al Consiliului departamentului, careia i se deleaga responsabilitatea pentru asigurarea si evaluarea calitatii la nivel de departament.
   
Biroul de Asigurare a Calitatii (DAC): compartiment de specialitate cu rol de coordonare si executie, care sprijina CEAC in realizarea misiunii sale. Structura departamentului cuprinde personal angajat si auditorii interni de calitate.
   
Modul de constituire si atributiile acestor organisme sunt precizate in Regulamentul Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii si Regulamentul Biroului de Asigurare a Calitatii.
   

 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior