8_CEAC-D_2017-2018_IEFA

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

DEPARTAMENTUL INGINERIE ELECTRICA SI FIZICA APLICATA

 Anul universitar 2017 - 2018

 

Coordonator CEAC-D Responsabil cu calitatea pe departament Program de studii Responsabilul cu calitatea pe program de studii Student responsabil cu calitatea pe program de studii
Conf.dr.ing. Barote Luminita


Sef lucr.dr.ing. Lelutiu Laura 


Licenta IF
Inginerie electrica si calculatoare (in limba engleza)
Conf.dr.
Volmer Marius
Musuroi Cristian, an IV
Electrotehnica
Sef.lucr.dr.ing.
Lupsa-Tataru Lucian
Mitroi Andrei Giorgian, an I
Master IF  
Sisteme electrice avansate (in limba engleza)
Conf.dr.ing.
Serban Ioan
Balint Attila,
an II


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna martie 2018 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior