Centrul de Formare Continua (CFC) este un departament autonom, distinct, în structura Universităţii Transilvania din Braşov, înfiinţat prin Hotarârea Biroului Senat Nr. 15 din 07.03.2013, specializat în servicii educative vizând formarea continuă a persoanelor adulte.

CFC este subordonat Consiliului de Administraţie al Universitatii Transilvania din Brasov. Coordonarea şi legătura permanentă a CFC cu Consiliul de Administraţie este realizată prin Prorectoratul cu activitatea didactică.

CFC face parte din Asociaţia Tempus a Centrelor pentru Educaţie Continuă (AsTEC), creată prin asocierea centrelor pentru formare continuă dezvoltate în cadrul proiectelor TEMPUS, finanţate de European Training Foundation, preluând bunele practici de educaţie continuă şi de-a lungul întregii vieţi promovate în Uniunea Europeană. 

Misiunea CFC este de a coordona, în cooperare cu facultăţile, toate activităţile de formare continuă la nivel de universitate.

Activitatile CFC si desfasurarea acestora sunt prezentate in Regulamentul de functionare.