Incepand cu anul universitar 2014 - 2015 pentru a urma un curs facultativ trebuiesc indeplinite conditiile din Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor

Art. 5 (1) Studenţii pot urma ca discipline facultative disciplinele înscrise în planurile de învăţământ ale altor programe de studii care funcţionează în universitate, pe baza cererii aprobată de către decanul facultăţii la care se află programul de studiu, în prima săptămână a semestrului în care este înscris cursul. Înscrierea poate fi refuzată atunci când aceasta ar duce la modificarea formaţiilor de studiu la programul de studiu solicitat.

(2) La solicitarea a cel putin 15 studenţi, prin Centrul de Formare Continuă sau Centrul de Invăţare a Limbilor Moderne se pot organiza şi alte cursuri, în afara ofertei din Planurile de învăţământ. Aceste cursuri se organizează contra cost. Taxele aferente acestor cursuri vor fi propuse de Consiliul de Administratie şi aprobate de Senat.

(3) Notele obţinute la aceste discipline facultative sunt consemnate în cataloage la facultatea unde studentul este înmatriculat. (4) Un student poate urma, cu excepţia cursurilor din modulul pedagogic, cel mult două cursuri facultative pe semestru. (5) Rezultatele evaluării la disciplinele facultative vor fi consemnate în Registrul matricol şi foaia matricolă a studentului.

Instructiunea privind initierea si derularea disciplinelor facultative se gaseste in Documentele DAC ale Universitatii Transilvania din Brasov.

Universitatea Transilvania din Brasov organizeaza prin CFC cursuri

facultative destinate studentilor universitatii (discipline facultative din 

planurile de invatamant) pentru:

     Anul universitar 2009-2010

    Anul universitar 2010-2011

   Anul universitar 2011-2012;

    Anul universitar 2012-2013;

   Anul universitar 2013-2014.