Programe acreditate de MECTS - DGMRURS (CNFP/DFC-PIP) :

Noiembrie 2005 - noiembrie 2009:

- Academica I - Program de formare-dezvoltare a profesorilor din invatamantul gimnazial si liceal - 280 ore; 100 credite; 

Director de program: Prof.univ.dr.ing. Anisor NEDELCU

- Academica II - Program de formare-dezvoltare a invatatorilor, educatoarelor si institutorilor - 280 ore, 100 credite; 

Director de program: Prof.univ.dr.ing. Anisor NEDELCU 

- Curs de formare continua a personalului de conducere - 280 ore, 90 credite

Director de program: Prof.univ.dr.ing. Anisor NEDELCU
 

Ianuarie 2011 - Mai 2015:

- TRANS-UNIVERSITARIA - Program de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar - 190 ore; 64 credite; 

Director de program: Prof.univ.dr.ing. Anisor NEDELCU

- COMPAS - MANAGEMENT - Program de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar - 50 ore; 13 credite; 

Director de program: Prof.univ.dr.ing. Anisor NEDELCU

- TRANSVERSAL - Interactive training - Program de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar - 50 ore; 13 credite;

Director de program: Prof.univ.dr.ing. Anisor NEDELCU

- Academica III - Noi competente pentru cariera didactica - Program de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar - 280 ore; 90 credite.

Director de program: Prof.univ.dr.ing. Anisor NEDELCU