Centrul de Formare Continua organizeaza si programe de conversie profesională, la care se pot înscrie cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care pot dobândi noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale. Programele de conversie profesională se finalizează cu un examen de absolvire care se susţine numai la instituţia de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea. Absolvenţilor li se eliberează Diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă (Legea Nr. 1/2011, OMECTS Nr. 6194 din 13.11.2012). 

In anul universitar 2016-2017, Universitatea Transilvania din Brasov organizeaza prin CFC urmatoarele programe de conversie profesionala CU FRECVENTA: 

PROGRAM CONVERSIE PROFESIONALA

COORDONATOR

DATE CONTACT

FACULTATEA

Informatica-Tehnologii Asistate de Calculator, cu durata de 2 ani

Prof.dr. ing. Gheorghe OANCEA

e-mail: gh.oancea@unitbv.ro,

tel: 0268 412921 int. 200

INGINERIE TEHNOLOGICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Tehnologie si control in alimentatie publica si turism, cu durata de 2 ani

Prof.dr. ing. Vasile PADUREANU

e-mail: d-at@unitbv.ro,

tel: 0268 474181

ALIMENTATIE SI TURISM