Ca obiectiv specific, Centrul de Formare Continua organizeaza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua rezultante ale ofertei Universitatii Transilvania din Brasov sau ca raspuns la cererea unor solicitanti. La programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua pot participa absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Programele se finalizeaza cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului (Legea Nr. 1/2011, art. 173, alin. 3), iar absolventilor li se elibereaza certificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului (Legea Nr. 1/2011, art. 173, alin. 6). In anul universitar 2016/2017, Universitatea Transilvania din Brasov organizeaza prin CFC urmatoarele programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesională:

 

TITLUL PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR

COORDONATOR

DATE CONTACT

FACULTATEA

EDUCATIE MUZICALA, cu durata de 112 ore,
Prof.dr. Madalina Rucsanda

e-mail: f-muzica@unitbv.ro,

tel: 0268 478 884

 

MUZICA

ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL MUZICAL, cu durata de 56 ore,

Prof.dr. Stela Dragulin

STILISTICA DIRIJORALA, cu durata de 56 ore,

INTERPRETARE INSTRUMENTALA, cu durata de 168 ore,

INTERPRETARE VOCALA, cu durata de 168 ore,

EVALUARE NIVEL DE RISC SI AUDIT IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, cu durata de 250 ore,

Conf.dr.ing. Dorin Catana

e-mail: catana.dorin@unitbv.ro,

tel: 0744 565 946

STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

AUDIT DE SISTEM DE MANAGEMENT IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, cu durata de 250 ore,

COORDONATOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA PENTRU SANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE, cu durate de 112 ore,

INITIERE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, cu durata de 93 ore,                        

POLUAREA, PROTECTIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI, cu durata de 586 ore,

Prof.dr.ing. Ioan Milosan

e-mail: milosan@unitbv.ro,

tel: 0724 552 222

PROIECTARE 3D UTILIZAND AUTOCAD, cu durata de 42 ore,

Prof.dr.ing. Mircea-Viorel Dragoi

e-mail: dragoi.m@unitbv.ro,

tel: 0268 412 921 int. 200

INGINERIE TEHNOLOGICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

PROIECTARE 2D UTILIZAND AUTOCAD, cu durata de 42 ore,

TEHNOLOGII DE FABRICATIE A REPERELOR INDUSTRIALE, cu durata de  42 ore

SISTEME CAM, cu durata de  42 ore

SISTEME DE ACHIZITIE-DISTRIBUTIE A DATELOR, cu durata de  42 ore

PROIECTARE 3D UTILIZAND PROENGINEER, cu durata de 42 ore
Conf.dr.ing. Camil Lancea

e-mail: camil@unitbv.ro,

tel: 0268 421 318

ACŢIONARI SI AUTOMATIZARI HIDRO-PNEUMATICE, cu durata de 40 ore,

Prof.dr.ing. Tudor Deaconescu

e-mail: tdeacon@unitbv.ro,

tel: 0745 757 850

PROIECTAREA, DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII, cu durata de 220 ore

Conf.dr.ing. Adela-Eliza Dumitrașcu

e-mail: dumitrascu_a@unitbv.ro,

tel: 0736 377 600

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRATE IN CONFORMITATE CU ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, cu durata de 275 ore

PROIECTARE 3D UTILIZAND CREO, cu durata de 42 ore Sef lucr.dr.ing. Bogdan-Cornel Benea

e-mail: b.benea@unitbv.ro,

tel: 0722 256 620

INGINERIE MECANICA

PROGRAMARE INTERNET SI WEB DESIGN, cu durata de 240 ore,

Conf.dr. Livia Sangeorzan

e-mail: sangeorzan@unitbv.ro,

tel: 0729 032 557

MATEMATICA SI INFORMATICA

DEZVOLTAREA JOCURILOR PENTRU TEHNOLOGIA MOBILA, cu durata de 240 ore,

INTERPRETAREA ANALITICA A IMAGINILOR, cu durata de 84 ore,

Conf.dr.ing. Laurentiu Mihail Ivanovici

e-mail: mihai.ivanovici@unitbv.ro,

tel: 0268 475 751

INGINERIE ELECTRICA SI STIINTA

CALCULATOARELOR

PROGRAM DE FORMARE ÎN BLENDED-LEARNING SI TEHNOLOGII  EDUCATIONALE MODERNE PENTRU INVATAMANTUL UNIVERSITAR, cu durata de 80 ore,

Prof.dr.ing. Mihai Romanca

e-mail: romanca@unitbv.ro,

tel: 0268 478 705

ANALIZA AVANSATA SI OPTIMIZAREA PROCESELOR DE AFACERI, cu durata de 40 ore,

Prof.dr.ing. Sorin Aurel Moraru

e-mail: smoraru@unitbv.ro,

PROGRAMAREA GRAFICA SI ACHIZITII DE DATE, cu durata de 60 ore,

Conf.dr. Petru Cotfas

e-mail: pcotfas@unitbv.ro,

tel: 0744 490 251

DIPLOMATIE ECONOMICA SI AFACERI INTERNATIONALE, cu durata 137 ore,

Prof.dr. Nasty Marian Vladoiu

Asist.drd. Adrian C. Manea

e-mail: a.c.manea@unitbv.ro

DREPT

DIPLOMATIE PUBLICA SI COMUNICARE GLOBALA, cu durata 70 ore,

LIMBI STRAINE (ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, RUSA, SPANIOLA, ARABA).


www.cilm.ro