Rapoarte de autoevaluare - 2018

Rapoarte de autoevaluare - 2017

Rapoarte de autoevaluare - 2016

Rapoarte de autoevaluare - 2015


       Acreditarea oferă beneficiarilor sistemului ID/IFR garanția că instituția de învățământ are asigurate resurse financiare pentru derularea programelor de studii, are planuri de învățământ conforme specializării, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii specifice programelor ID/IFR, dispune de facilități și echipamente adecvate pentru învățare și evaluare prin tehnologia ID, are o politică de management și promovare a programelor de studii ID/IFR care respectă etica profesională.

     
- Pentru asigurarea calității proceselor educaționale oferite prin ID/IFR se impune utilizarea unei metodologii unitare de evaluare și acreditare. Acreditarea și evaluarea academică periodică a programelor care asigură calificări universitare se face în baza standardelor, standardelor de referință, a indicatorilor de performanță și a metodologiei elaborate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) (H.G. 1418/11.10.2006).

- Acreditarea este un proces de recunoaștere publică conform căruia programele de studii prin ID/IFR, oferite de o instituție de învățământ superior, îndeplinesc cerințele minime stabilite prin standarde specifice.

- Autorizarea funcționării provizorii sau acreditarea unui program de studii la forma ID/IFR se realizează pe baza îndeplinirii nivelului minim al tuturor standardelor și indicatorilor de performanță. Nerealizarea nivelului minim al unui indicator de performanță atrage după sine neacordarea autorizării sau acreditării.