Prima pagină

               INFORMAȚII  PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE

                                     PENTRU  ÎNVĂȚĂMÂNTUL  LA DISTANȚĂ (ID),  ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) 

                   ȘI PROGRAMELE  DE CONVERSIE PROFESIONALĂ (ID)


        Concursul de admitere la formele Învățământ la Distanță (ID) și Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR) este organizat de facultățile universității pentru programele de studii ID/IFR care au primit avizul de funcționare conform legii.
       Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă din Universitatea Transilvania din Brașov este organizat numai în regim cu taxă.

Următoarele informații  privind admiterea pot fi accesate la adresa: admitere.unitbv.ro

- calendarul admiterii
- actele necesare înscrierii
- condițiile de admitere
- numărul de locuri disponibile 
- taxele de înscriere
- taxele de școlarizare 

   La concursul de admitere licență/master, formele ID/IFR, se pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) în condițiile precizate la fiecare facultate. 

              La programele de conversie profesională ID se pot înscrie cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Informații referitoare la aceste programe se pot accesa la: unitbv.ro/cidifr/ProgramedeStudii/Programeconversie.                                                          

              Organizarea concursului de admitere:

     Concursul de admitere pentru candidații la forma ID/IFR se organizează de catre facultățile universității.

     Candidații care s-au înscris la concursul de admitere doar la forma de învățământ cu frecvență și au fost declarați respinși se pot înscrie în limita locurilor rămase libere pentru forma ID/IFR.