STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA ID                                                                                                                                                                                            Prima pagina

Forma de învățământ la distanță (ID) permite cursanților să studieze individual și să desfășoare activități de învățământ în grup. Studiul individual este facilitat de materialele didactice elaborate în tehnologie ID, puse la dispoziție studenților în format electronic (pe platforma eLearning).

Activități didactice specifice ID:

-         activități de tutoriat (AT) – întâlniri față în față (desfășurate în weekend);

-         activități de evaluare pe parcurs (TC) – constituite din teme de control (activități desfășurate pe platforma eLearning ID-IFR, în funcție de specificul disciplinei);

-         activități aplicative asistate (AA), unde este cazul – echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învățământ cu frecvență (IF).

La fiecare disciplină se programează semestrial cel puțin două activități tutoriale (AT), desfășurate prin întâlniri directe (față în față). Prezența la activitățile AT este recomandabilă, dar este obligatorie la activitățile de tip AA.

La această formă de învățământ se pot înscrie și persoane care locuiesc/lucrează în străinătate, dar prezența la activitățile de tip AA și în sesiune, la examenele desfășurate față în față, este obligatorie.         

Programele de studii de licență ID oferite de Universitatea Transilvania din Brașov:

Programul de studii
Facultatea
Durata
 Autorizat / Acreditat
Documente Autorizare/Acreditare/Evaluare periodică
MECS,CNEAA
3 ani
 Acreditat

HG 410/25.04.2002, HG 493/22.07.2013

3 ani
 Acreditat
CNEAA 478/14.09.2006, HG 493/22.07.2013, HG 575/27.07.2015
3 ani
Acreditat
HG 966/29.09.2011, HG 493/22.07.2013, HG 654/23.09.2016
3 ani
 Acreditat
HG 410/25.04.2002, HG 493/22.07.2013
4 ani
 
Acreditat
HG 944/29.08.2002, HG 493/22.07.2013, HG 575/27.07.2015
3 ani
 
Autorizat
CNEAA 1751/15.07.2005
HG 493/22.07.2013
3 ani
 Acreditat
CNEAA 1751/15.07.2005
HG 493/22.07.2013
3 ani
 Autorizat
CNEAA 1751/15.07.2005
HG 493/22.07.2013
3 ani
 Acreditat
CNEAA 1751/15.07.2005
HG 493/22.07.2013
3 ani
 Acreditat
 HG 635/11.06.2008, HG 493/22.07.2013,     HG 580/9.07.2014
3 ani
 Acreditat
 HG 635/11.06.2008, HG 493/22.07.2013,    HG 580/9.07.2014
4 ani
 
 Acreditat
 HG 410/25.04.2002, HG 493/22.07.2013,    MO 525/30.07.2012