STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA IFR                                                                                                                                                                                           Prima pagina

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare/învățare/evaluare, dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice, cât și utilizarea unor mijloace de pregătire specifice ID (materiale didactice în tehnologie ID, activități didactice/de tutorat pe platforma eLearning ID-IFR).

Activităti didactice specifice IFR:

-         activități de seminar (S), însumând, prin activități didactice directe (S) și prin activități de evaluare pe parcurs (TC), numărul orelor de seminar prevăzute la forma de învățământ cu frecvență (IF);

-         activități aplicative asistate (AA), cu același număr de ore de laborator (L) și/sau de proiect (P) și/sau alte activități față în față prevăzute la forma IF.

Prezența la activitățile de tip S și AA este obligatorie.

Programul de studii
Facultatea
Durata
Autorizat / Acreditat
Documente Autorizarea/Acreditare/Evaluare periodică
MECS, CNEEA
4 ani
 Acreditat
CNEAA 2258/04.11.2005
HG 493/22.07.2013                      MO 525/30.07.2012
4 ani
 Autorizat HG 493/22.07.2013
3 ani
 Acreditat
CNEAA 1751/15.07.2005
HG 493/22.07.2013
3 ani
 Acreditat
HG 966/29.09.2011
HG 493/22.07.2013                      HG 654/23.09.2016
4 ani
 Acreditat
HG 1082/11.09.2003
HG 493/22.07.2013
4 ani
 Acreditat
HG 635/11.06.2008
HG 493/22.07.2013
HG 575/27.07.2015