STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IFR                                                                                                                                    Prima pagină

    Programele de masterat în forma specifică Învățământului cu Frecvență Redusă (IFR) sunt concepute pentru a veni în sprijinul tuturor acelora care doresc să se perfecționeze și să poată exercita concomitent o profesie.
Cererea (semnificativă) pentru o astfel de formă de învățământ vine atât din rândul studenților/absolvenților formei IFR care își doresc o formă de continuare a studiilor de licență, cât și din partea unora dintre studenții/absolvenții formei de ZI.
    Planul de pregătire al programelor de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior.
    Conform legii, Instituțiile de învățământ superior pot desfășura programe de studiu oferite prin forma Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR), numai pentru acele specializări care au fost autorizate provizoriu sau acreditate la forma de învățământ de zi. Conform Legii 88/1993, republicată în 1999, autorizarea provizorie și acreditarea specializărilor se obține prin hotărâre a Guvernului pe baza raportului CNEAA, avizat de Ministerul Educației și Cercetării.
    La Universitatea Transilvania din Brașov, conform Hotărârii Senatului, durata studiilor la forma IFR este la fel ca si  cea prevăzută la forma de învățământ cu frecvență.

    Universitatea Transilvania din Brașov organizează la anumite programe de studii și ciclu de MASTER și anume:

Programul de studiu
Facultatea
Durata
 Acreditat
Documente acreditare
2 ani
Acreditat
OM 4666/03.08.2009
OM 5224/2011
Simulare și testare în inginerie mecanică Facultatea de Inginerie Mecanică   2 ani     
2 ani
Acreditat
OMECT 4936/30.07.2008
OM 5224/2011
2 ani
Acreditat
OM 4666/03.08.2009
OM 5224/2011
2 ani
Acreditat
OM 4630/11.08.2010
OM 5224/2011