Planurile de învățământ pentru programele de studii ID/IFR sunt elaborate în conformitate cu planul de învățământ de la forma cu frecvență (IF), respectându-se elementele specifice formei ID/IFR:

   - Activități didactice specifice ID : activități de tutoriat (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC) și, unde este cazul, activități aplicative asistate (AA);

   - Activități didactice specifice IFR : activități de seminar (AS), însumând, prin activități didactice directe (S) și prin activități de evaluare pe parcurs (TC), numărul orelor de seminar prevăzute la forma IF, activități aplicative asistate (AA), cu același număr de ore de laborator (L) și/sau de proiect (P) prevăzute la forma IF.                            

                                                                                     Prima pagina


 

                               2018-2019 

2017-2018 

2016-2017

2015-2016

                           2014-2015

2013-2014

   

 

Planurile de învățământ sunt valabile începând cu anul în care s-a susținut admiterea !