Cercetare Stiintifica

Activitatea de cercetare stiintifica a studentilor se desfasoara înca din primii ani de studiu, fiind organizata în cadrul:
- cercurilor stiintifice studentesti;
- concursurilor profesional - stiintifice nationale la unele discipline tehnice profilatoare;
- cooptarea studentilor în cadrul colectivelor de cercetare;
- burse studentesti finantate de MEC pentru elaborarea unor proiecte de diploma cu tematica deosebita.

In cadrul integrarii colectivelor de cercetare în structurile de profil la nivel european, studentii beneficiaza de mobilitati pentru:
- proiecte de diploma;
- vizite de documentare;
- burse de studiu;
- acces la programe internationale Socrates, Erasmus, Leonardo etc.
Cadrele didactice si doctoranzii facultatii sunt implicati in activitati de cercetare, la nivel national si international, atat in domeniul stiintific cat si în cel didactic-educational.
Principaliile arii de cercetare stiintifica sunt:
• Reducerea vulnerabilitatii si combaterea consecintelor dezastrelor naturale;
• Conservarea si managementul durabil al resurselor naturale si artificiale;
• Materiale. Productii noi.Tehnologii integrate pentru aplicatii industriale.
• Valorificarea superioara a deseurilor industriale ca inlocuitori ai materialelor de constructii
• Sisteme de energii regenerabile aplicate in cladiri
• Sisteme moderne de iluminat natural si electric
• Modelarea si simularea comportarii structurilor

In acest sens se pot aminti urmatoarele granturi si proiecte de cercetare:
• Vocational Flexible Learning at the Workplace (Learn at Work)  (Grant international de educatie – Leonardo) – in parteneriat cu Vitus Bering University din Danemarca , derulat in perioada 2005 – 2007
• Metodologia de calcul a performanţei energetice a cladirilor. Partea I: Caracteristici termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitate la aer, pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori, sistemele solare pasive si protecţie solara si iluminatul natural; Partea II: Instalatiile de incalzire si apa calda de consum, inclusiv iziolarea acestora, instalatii de climatizare, ventilatia şi ventilatia naturala, instalatia de iluminat integrata a cladirii, conditii de climat interior, sisteme solare active si alte sisteme de incalzire, inclusiv electrice bazate pe surse de energie regenerabila, electricitate produsa prin cogenerare, centrale  de incalzire si de racire de cartier si de bloc. Partea III: Auditul si certificatul energetic al clădirii. (Contracte MTCT) – in parteneriat, derulat in perioada 2006-2007
• Sistem integrat, suport decizional bazat pe fuziunea informatiilor multisenzoriale pentru supravegherea si predictia comportarii barajelor si amenajarilor hidrotehnice – FUZIBAR (Contract CNCSIS-CEEX) – in parteneriat, derulat in perioada 2006-2008
• Studiu privind posibilitatea utilizării betonului concasat rezultat din demolarea structurilor, ca înlocuitor al agregatelor naturale în straturi de fundaţie rutiere inferioare cât şi superioare (Contract cu mediul economic), derulat in perioada 2009-2010
• Modelarea, optimizarea si testarea stalpilor eolieni cu absorbitori dinamici pentru reducerea actiunilor laterale din vant si seism si a oboselii materialelor (Contract CNCSIS-IDEI - Proiect de cercetare exploratorie), derulat in perioada 2009-2011
Rezultatele cercetarilor sunt diseminate si valorificate prin rapoarte de cercetare, publicatii nationale si internationale de prestigiu (conferinte, congrese, simpozioane, workshopuri etc.), prin lucrari incluse in reviste sau volume indexate sau cotate ISI, BDI sau CNCSIS, carti stiintifice, teze de doctorat etc.