Departamentul de Inginerie Civila

Ziua de 12 iunie 2003 reprezintă ziua de naştere a  Facultăţii de Construcţii, din cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov. La acea data, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 693, se înfiinţa facultatea amintita, cu specializările: Construcţii Civile, Industriale şi Agricole; Instalaţii pentru Construcţii; Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, (toate pentru ingineri, cursuri de zi cudurata de 5 ani).

Din anul 2005 s-au organizat şi studii de masterat, derulandu-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializările : Reabilitarea şi Consolidarea Construcţiilor şi Modernizarea Energetică a Clădirilor.

Începand  cu anul universitar 2009/2010 se derulează un program de studiu de masterat de aprofundare şi cercetare cu durata de 4 semestre: "Modernizarea energetică în mediul construit" cu trei trasee de specializare: "Modernizarea şi Reabilitarea Clădirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalaţii în Construcţii" şi "Modernizarea şi Reabilitarea Construcţiilor Inginereşti", precum si un traseu de cercetare stiintifica: "Cladiri cu performanta energetica ridicata".

În prezent programele de studiu "Construcţii Civile, Industriale şi Agricole" si "Căi Ferate, Drumuri şi Poduri" (ingineri, cursuri de zi cu durata de 4 ani) sunt coordonate de Departamentul de Inginerie Civilă care are un colectiv de 20 cadre didactice titulare.