FACULTATEA

DE

CONSTRUCTII 

 Invatamantul superior de constructii din Brasov dateaza din anul 1971, cand s-au infiintat, in cadrul Institutului Politehnic Brasov, la Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere, doua sectii de subingineri, cursuri serale, cu durata de 4 ani, cu specializarile : Constructii Civile, Industriale si Agricole si Instalatii pentru Constructii. Aceste sectii au functionat pana in anul 1993, fiind absolvite de peste 800 subingineri.
In anul 1990 au fost autorizate provizoriu cursurile de ingineri - zi cu durata de 5 ani in specializarea Constructii Civile, Industriale si Agricole, aceasta specializare fiind acreditata in anul 1996. 
In anul 1999 au fost autorizate provizoriu, cursurile cu durata de 5 ani in specializarea Instalatii pentru Constructii.
La inceputul anului universitar 2002/2003, prin decizia Senatului Universitatii „ Transilvania” din Brasov, se constituie Facultatea de Constructii, cu autonomie relativa. Facultatea avea doua catedre: Catedra de Constructii si Catedra de Instalatii pentru Constructii.
Ziua de 12 iunie 2003 reprezinta ziua de nastere a actualei Facultati de Constructii, din cadrul Universitatii „Transilvania” din Brasov. La acea data, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 693, se infiinta aceasta facultate, cu specializarile: Constructii Civile, Industriale si Agricole; Instalatii pentru Constructii; Cai Ferate, Drumuri si Poduri, (toate pentru ingineri cursuri de zi cu durata de 5 ani) si Tehnologia Constructiilor (pentru subingineri, cursuri de zi cu durata de 3 ani). Aceasta din urma specializare era subordonata Colegiului Universitar Tehnic sub coordonarea Facultatii de Constructii
Din anul 2005 s-au organizat si studii de masterat, derulandu-se pe parcursul a 3 semestre, pentru specializarile : Reabilitarea si Consolidarea Constructiilor si Modernizarea Energetica a Cladirilor.
Incepand  cu anul universitar 2009/2010 se deruleaza programul de studiu de masterat de aprofundare si cercetare "Modernizarea energetica in mediul construit" care este structurat pe trei trasee de specializare: "Modernizarea si Reabilitarea Cladirilor", "Sisteme Eficiente Energetic de Instalatii in Constructii" si "Modernizarea si Reabilitarea Constructiilor Ingineresti", precum si un traseu de cercerare stiintifica: "Cladiri cu performanta energetica ridicata".

       Din anul 2003 pana in prezent facultatea a fost condusa de urmatoarele cadre didactice: 

Perioada Decan Prodecan Secretar Stiintific
2003 - 2004

Prof.dr.ing.
Atanasie TALPOSI

-

Sl.dr.ing.
Adrian SERBU

2004 - 2008

Conf.dr.ing.
Stan FOTA

Conf.dr.ing.
Ioan TUNS

Sl.dr.ing.
Adrian SERBU

2008 - 2012

Prof.dr.ing.
Ioan TUNS

Conf.dr.ing.
Nicolae DASCALESCU

Sl.dr.ing.
Valentin-Vasile UNGUREANU

Sl.dr.ing.
Paraschiva MIZGAN

2012 - 2016

Prof.dr.ing.
Ioan TUNS

(0268548228 ioan.tuns@unitbv.ro)

Conf.dr.ing.
Ioan-Lucian
  CIRSTOLOVEANU

(0268548228   luceoe@yahoo.com)

Sl.dr.ing.
Paraschiva MIZGAN

(0268548228 paraschiva.mizgan@unitbv.ro)

Conf.dr.ing.
Valentin-Vasile UNGUREANU

(0268548228 vvungureanu@unitbv.ro)

 

2016 - prezent

Prof.dr.ing.
Ioan TUNS

(0268548228 ioan.tuns@unitbv.ro)

Conf.dr.ing.
Ioan-Lucian
  CIRSTOLOVEANU

(0268548228   luceoe@yahoo.com)

Sl.dr.ing.
Paraschiva MIZGAN

(0268548228 paraschiva.mizgan@unitbv.ro)

Conf.dr.ing.
Adam DOSA

(0268548228 adamdosa@yahoo.com)