Programe de Studiu

Plan_inv._CFDP.pdfCONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
CICLUL I – LICENTA (durata 4 ani)
Domeniul de studiu : Inginerie civila
Specializararea  Constructii civile, industriale si agricole

PLAN DE INVATAMANT

Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte:
- fundamentale si ingineresti  cu privire la : calculul matematic, programele de calcul, proiectarea asistata de calculator,  mecanica, chimie, fizica, topografie, desenul tehnic si infografica in constructii, rezistenta materialelor, materiale de constructii, statica, stabilitatea si dinamica constructiilor, hidraulica constructiilor, teoria elasticitatii si plasticitatii,  beton armat si precomprimat, geologie inginereasca si geotehnica, elementele de termotehnica,  caile de comunicatie si poduri, elementele de arhitectura, siguranta constructiilor, investigarea experimentala a constructiilor, materialele compozite,  managementul  in constructii, legislatia in constructii si instalatii, istoria  constructiilor , stiinta comunicarii si la limbile straine.
- specifice domeniului cu privire la:
constructiile civile, masinile de constructii, constructiile din beton armat, constructiile metalice, constructiile din lemn, structurile speciale din beton armat,  fundatii, ingineria mediului, tehnologia lucrarilor de constructii, reabilitarea structurala a constructiilor, proiectarea higrotermica a cladirilor, prefabricarea si industrializarea elementelor de constructii, tehnologia lucrarilor de constructii, constructiile industriale, constructiile in mediul rural, instalatiile in constructii, tehnologiile speciale in constructii si lucrari subterane, tehnologia lucrarilor de intretinere si reparatii in constructii, legislatia, contabilitatea si gestiunea in constructii, managementul calitatii in constructii, si la  elemente de marketing.
• Formarea de abilitati in:
informarea documentara, aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, proiectarea asistata de calculator a constructiilor civile, industriale si agricole, coordonarea executiei constructiilor,  cercetarea stiintifica, invatamant si administratie.
• Dezvoltarea de competente privind:
capacitatea de insusire a termenilor tehnici ingineresti si de specialitate, exercitarea responsabila a unor sarcini profesionale, in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata, capacitatea de a comunica in domeniul profesional, inclusiv in limbi de circulatie internationala, aprofundate pe parcursul anilor de studiu, capacitati pedagogice, pentru cei ce aleg cariera didactica, familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa, constientizarea nevoii de formare continua.
       In  cadrul  programului, studentii  desfasoara activitati practice si de cercetare in laboratorul de inginerie civila ( de incercari pe elemente si materiale de constructii ), care este amenajat in vederea efectuarii de studii asupra zidariilor, mortarelor, betoanelor si armaturilor. in cadrul laboratorului se pot efectua verificari nedistructive in vederea examinarii comportarii in exploatare a constructiilor si incercari distructive ale structurilor metalice.
       Laboratorul de geotehnica si fundatii, autorizat de Inspectoratul de Stat   in Constructii ca « Laborator de gradul I», pentru   profilul  de  «  Geotehnica     si  teren  de   fundare  »  ofera   studentilor   posibilitatea  de  a  efectua  determinari privind componentele si caracteristicile fizice ale pamanturilor, rezistenta la forfecare a pamanturilor si comportarea acestora la incarcari verticale precum si capacitatea portanta a terenurilor de fundatie.
       De asemenea, studentii au posibilitatea de a utiliza programele de calcul in cadrul laboratorului de informatica.
 
Specializarea: Cai ferate, drumuri si poduri

PLAN DE INVATAMANT

Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte:
- fundamentale si ingineresti  cu privire la : calculul matematic, programele de calcul, proiectarea asistata de calculator a structurilor, cailor de comunicatie si podurilor,  mecanica, chimie, fizica, topografie, desenul tehnic si infografica in constructii, rezistenta materialelor, materiale de constructii, statica, stabilitatea si dinamica constructiilor, hidraulica constructiilor, teoria elasticitatii si plasticitatii,  beton armat si precomprimat, geologie inginereasca si geotehnica, elementele de termotehnica, constructiile civile, constructiile metalice, caile de comunicatie si poduri, bazele proiectarii podurilor, elementele de arhitectura, inspectia constructiilor,   managementul  in constructii, legislatia in constructii si instalatii, istoria  constructiilor , stiinta comunicarii si la limbile straine.
- specifice domeniului cu privire la:
masinile de constructii, constructiile din lemn,
podurile metalice si din beton armat, tuneluri si metropolitane,  drumuri, caile ferate, constructii subterane speciale, fundatii, ingineria mediului, tehnologia lucrarilor de cai ferate, drumuri si poduri, reabilitarea drumurilor si podurilor, traficul rutier,  managementul calitatii in constructii, legislatia, contabilitatea si gestiunea in constructii si elemente de marketing.
• Formarea de abilitati in:
informarea documentara, aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, proiectarea asistata de calculator a cailor ferate, drumurilor si podurilor, coordonarea executiei constructiilor de cai ferate, drumuri si poduri,  cercetarea stiintifica, invatamant si administratie.
• Dezvoltarea de competente privind:
capacitatea de insusire a termenilor tehnici ingineresti si de specialitate, exercitarea responsabila a unor sarcini profesionale, in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata, capacitatea de a comunica in domeniul profesional, inclusiv in limbi de circulatie internationala, aprofundate pe parcursul anilor de studiu, capacitati pedagogice, pentru cei ce aleg cariera didactica, familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa, constientizarea nevoii de formare continua.
       In  cadrul  programului, studentii  desfasoara activitati practice si de cercetare in laboratoarele de: inginerie civila, geotehnica si fundatii,  informatica si cai de comunicatii.

 
Domeniul de studiu : Ingineria instalatiilor
Specializarea Instalatii pentru constructii

PLAN DE INVATAMANT

Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte:
- fundamentale si ingineresti,  cu privire la : calculul matematic, programele de calcul, mecanica, chimie, fizica, topografie, desen tehnic si infografica , rezistenta materialelor, materiale de instalatii, higrotermica si acustica pentru constructii si instalatii, procesele de transfer in instalatii, hidraulica instalatiilor, electrotehnica in instalatii, servosistemele electrice in instalatii, termotehnica constructiilor, aparatele termice,  organe de masini si tehnologie mecanica, ecologie, surse neconventionale de energie, criogenie tehnica,   eficientizarea energetica a cladirilor, exploatarea si intretinerea instalatiilor, constructii, elementele de arhitectura, managementul si legislatia in constructii si instalatii,  gestiunea economico - financiara a intreprinderilor si elemente de marketing precum si la limbile straine.
- specifice domeniului, cu privire la:
masinile hidraulice, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire,  instalatiile de ventilare si climatizare, instalatiile electrice, instalatiile frigorifice, instalatiile hidroedilitare, sistemele de alimentare cu gaze, automatizarea instalatiilor, pompele de caldura, retelele termice, tehnologia si montajul instalatiilor, asigurarea calitatii in instalatii, eficientizarea instalatiilor energetice din cladiri, fiabilitatea si riscul in instalatii, sistemele si echipamentele de protectie la zgomot si vibratii, gospodarirea apelor si epurarea apelor.
• Formarea de abilitati in:
informarea documentara, aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, proiectarea asistata de calculator a instalatiilor si retelelor pentru constructii, coordonarea executiei lucrarilor de instalatii, exploatarea lucrarilor, cercetarea stiintifica, invatamant si administratie.
• Dezvoltarea de competente privind:
capacitatea de insusire a termenilor tehnici ingineresti si de specialitate, exercitarea responsabila a unor sarcini profesionale, in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata, capacitatea de a comunica in domeniul profesional, inclusiv in limbi de circulatie internationala, aprofundate pe parcursul anilor de studiu, capacitati pedagogice, pentru cei ce aleg cariera didactica, familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa, constientizarea nevoii de formare continua.
       In  cadrul  programului, studentii  desfasoara activitati practice si de cercetare in laboratoarele de: hidraulica, surse de energii regenerabile si pompe de caldura informatica. In prezent sunt in curs de amenajare laboratoarele pentru instalatii pentru constructii, instalatii electrice si de iluminat natural.

 
CICLUL II – STUDII DE MASTERAT  (durata 2 ani)
Domeniul de studiu : Inginerie civila
Specializarea:Modernizarea energetica in mediul construit

 PLAN DE INVATAMANT

 Programul este coordonat de catre departamentul
D01- ,,SISTEME DE ENERGII REGENERABILE SI RECICLARE “
       Programul de studii de masterat se adreseaza absolventilor de la ciclul de studii licenta, din urmatoarele domenii:
Domeniul de licenta Specializare
Inginerie civila

 Constructii Civile, Industriale si Agricole

 Cai ferate, Drumuri si Poduri

Ingineria instalatiilor            Instalatii pentru Constructii
Inginerie industriala

 Design Industrial

 Ingineria sistemelor de Energii Regenerabile

 
 
       Programul de studii de masterat este structurat pe trei  trasee optionale de specializare profesionala si un traseu optional de cercetare stiintifica definit din semestrul III 

 

Trunchi comun 

Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte aprofundate privind: 
     elementele de  matematica aplicata, analiza  numerica  avansata, sisteme   si   echipamente   de  masurare   si     achizitii de  date specifice    in    constructii   si    instalatii,   sisteme   de    energii regenerabile integrate in mediu construit
• Formarea de abilitati privind:
      utilizarea  algoritmilor, reprezentare  grafica, stabilirea de  solutii pentru   problemele  din   ingineria constructiilor  si  instalatiilor folosind  calculul numeric, programare si utilizare a programelor de calcul, echipamentele si achizitiile de date numerice
• Dezvoltarea de competente privind:
       conceperea,  proiectarea  si  exploatarea cladirilor cu consumuri energetice minime
 
Traseu specializare 1  - Modernizarea si reabilitarea cladirilor
 
Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte aprofundate privind: 
       reologia   materialelor   de  constructii,  materialele,   tehnologiile  si echipamentele  moderne  in  constructii,  reabilitarea   infrastructurii constructiilor   si  a  terenului de   fundare,  structurile  moderne  din  beton precomprimat,   calculul  structurilor  la  actiuni  seismice,  reabilitarea   si    consolidarea    structurilor   din   lemn   si    zidarie, reabilitarea   structurilor  din  beton  armat   si  beton  precomprimat, reabilitarea  si  consolidarea  structurilor  din metal,  elementele   de calcul neliniar al structurilor
• Formarea de abilitati privind:
        evaluarea   si   diagnosticarea   starii   de   degradare  a infrastructurii constructiilor si  a   terenului  de  fundare,   optimizarea  solutiilor  de reabilitare    structurala,   alegerea   tehnologiei   optime,    verificarea rezistentei   rigiditatii,   stabilitatii   si   a   durabilitatii   in  constructii, reabilitarea   structurilor   din   beton   armat  si  beton precomprimat, refacerea    si   marirea capacitatii  portante a structurilor din lemn si zidarie, utilizarea   metodelor  si   programelor de   calcul  neliniar   in proiectarea constructiilor si efectuarea unor experimente numerice in domehiul inginerie structurale
• Dezvoltarea de competente privind:
        modul de realizarea a betonului precomprimat,   stabilirea   starii   de eforturi     in    exploatare   si rezistenta     elementelor   din   beton precomprimat, stabilirea defectelor si reabilitarea lor, capacitatea de inovare prin dezvoltare de noi tehnici de  control activ al structurilor civile, cunoastera  si   aplicarea   creativa in domeniu a metodelor de cercetare stiintifica, capacitatea  de a utiliza metode moderne de  informare-documentare, sinteza.
 
Traseu specializare 2 - Sisteme eficiente energetic de instalatii in constructii
 
Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte aprofundate privind: 
         confortul   ambiental   in cladiri,   sistemele moderne  de  incalzire  si preparare a a.c.m. aferente cladirilor, sistemele eficiente de ventilare si conditionare a  aerului, instalatii utilizate  in constructii  bazate  pe energia  solara , sisteme  moderne  de  iluminat  natural si electric in cladiri, managementul apei in constructii si instalatii, managementul energetic al cladirilor si   instalatiilor   aferente ( BMS, BIN, s.a .m.d), materiale si tehnologii moderne de realizare a instalatiilor in cladiri
• Formarea de abilitati privind:
         proiectarea   si   verificarea   realizarii   ambiantei  termice  in  cladiri, analiza   si   evaluarea    confortului  termic  si  a microclimatului  in cladiri, proiectarea   si   eficientizarea   energetica   a   sistemelor  de incalzire, proiectarea,  executia si  exploatarea  oricarei categorii de instalatii de climatizare
• Dezvoltarea de competente privind:
         capacitatea  de  evaluare  si  aplicare  a  sistemelor  bazate pe energii regenerabile    cu    aplicatii    in   domeniul    cladirilor,    identificarea caracteristicilor unei solutii de iluminat interior si   de  imbunatatire a solutiilor  existente, utilizarea    rationala si   eficienta a   apei   pentru alimentarea     localitatilor    si   cladirilor,   precum   si    cunoasterea alcatuirii  constructiilor si instalatiilor  moderne aferente,   analizarea  consumului de energie in  cladiri de catre echipamente si instalatii si imbunatatirea  solutiilor  existente  prin  implementarea  unui  sistem central de control  al echipamentelor  consumatoare, utilizarea  celor mai competitive materiale, tehnologii si aparate termice la   instalatii de   incalzire  si  prepararea  apei  calde,  intocmirea  de  proiecte  de instalatii,   executia   lor,   propunerea   de   solutii   de   reabilitare   a instalatiilor vechi.
 
Traseu specializare 3 - Modernizarea si reabilitarea constructiilor ingineresti
 
Obiective educationale:
• Transfer de informatii si cunostinte aprofundate privind: 
       reologia  materialelor  de  constructii, reabilitarea  infrastructurii  si a  terenului pentru constructii ingineresti, materialele pentru constructii ingineresti,    metodele     computationale      pentru    reabilitarea    si modernizarea constructiile   ingineresti, modernizarea si   reabilitarea cailor   de   comunicatie   rutiere,   reabilitarea    podurilor   rutiere   si feroviare,    modernizarea   si    reabilitarea    cailor   de   comunicatie feroviare, lucrarile speciale pentru modernizarea si reabilitarea cailor de comunicatie rutiere si feroviare.
• Formarea de abilitati privind:
       capacitatile  de  identificare a comportarii  reologice a materialelor, a deformarii   lente a   materialelor, testarea   experimentala   si utilzare proprietatilor     la    proiectare,  evaluarea si diagnosticarea strarii de degradare  a constructiilor ingineresti, alegerea   tehnologiei   optime de lucru, verificarea rezistentei, rigiditatii, stabilitatii   si  durabilitatea in   constructii  ingineresti, alegerea corespunzatoare si economica a materialelor    utilizate     in   constructii    de   comunicatii,   utilizarea  metodelor si   programelor   de   calcul  in  rezolvarea problemelor de  proiectare si cercetare de cai ferate, drumuri si poduri
• Dezvoltarea de competente privind:
         verificarea  structurilor  rutiere  la   solicitarile   din   trafic, verificarea lucrarilor   de   modernizare   si reabilitare  a  cailor  de  comunicatie feroviare,  a  structurii   podurilor  si   lucrarilor  subterane,  utilizarea  metodelor si   echipamentelor   moderne  de  investigatii si  stabilirea  solutiilor   moderne   de   reabilitare,   receptia  si  verificarea  calitatii  lucrarilor
 
Traseu de cercetare stiintifica - Cladiri cu performanta energetica ridicata
 
• Dobandirea de abilitati si competente privind :
      utilizare a unor programe de calcul specializate pentru  eficientizarea energetica   a   cladirilor,   modelarea  si   simularea   elementelor din constructii    si    determinarea   raspunsului   la   actiuni   exterioare, implementarea     modelelor    si      efectuarea    simularilor    privind comportamentul termoenergetic al cladirilor, cuplate cu sistemele de instalatii,    utilizarea    tehnicilor    si    modelelor    de   optimizare   a instalatiilor   pentru   constructii   din punct  de vedere al performatei energetice a cladirilor., alcatuirea, calculul si verificarea din punct de vedere   higrotermic   a   elementelor  de  constructi  si ale anvelopei, alegerea de solutii adecvate de reabilitare higrotermica si acustica  a elementelor     anvelopei     cladirilor,  utilizarea    instrumentelor    de  verificarea a acusticii cladirilor, implementarea   solutiilor   optime de izolare   termica   a   anvelopei   cladirilor,   proiectarea  higrotermica, implementarea    solutiilor   optime   de   modernizare   si   reabilitare energetica a cladirilor si a instalatiilor.

 
CICLUL III – STUDII DOCTORALE
 
Conducatori de doctorat Domeniul
Prof.dr.ing. Vasile Ciofoaia Inginerie Mecanica