logo
background
Copyright © 2011 Universitatea Transilvania Brasov - web design and administrator: Ramona- Elena DUMITRAȘCU

B-dul Eroilor nr.29, 500036 Brasov, Romania

Tel: +40 268 413000

k
k2

"Educația în spațiul academic nu poate îndeplini misiunea sa real-formativă dacă nu este rezultatul unei activități de cercetare științifică de vârf, în care creativitatea să se îmbine cu aplicabilitatea rezultatelor și transferul lor către beneficiarii direcți din mediul economic și, mai larg din întreaga societate. Astfel creativitatea, dezvoltarea de cunoaștere fundamentală și fundamental-aplicativă trebuie să fie dublate de capacitatea de implementare a noului, de inventică."

Revista bilingva (romana-engleza) Creativitate și Inovare este menită să fie un sprijin eficient și valoros pentru cei care doresc să împărtășească idei noi/inovatoare și rezultatele activității lor. A apărut în anul 2009 la inițiativa Dr. Ramona-Elena DUMITRAȘCU și reprezintă o noutate absolută atât la nivel național cât și internațional. Este prima publicație din domeniul creativitătii și inovării, editată în cadrul Școlii Doctorale din Universitatea Transilvania Brașov și dedicată exclusiv doctoranzilor până în anul 2017, când se deschide o a doua secțiune de publicare dedicată doctorilor. Este direcționată exclusiv pe studii ce vizează noul, inovarea în diverse domenii, având un caracter inter/pluri-disciplinar. Aceasta se referă la domeniile în care creativitatea poate fi aplicată pentru dezvoltarea de noi tehnici, metode, procese, noi abordări, idei sau concepte (de exemplu: inginerie, design, artă, stiința calculatoarelor, economie, marketing, management și altele) cu scopul de a contribui la dezvoltarea cunoașterii. Fiind editată și în format electronic, revista faciliteaza transferul eficient de informație între sectoarele de cercetare/producție, academice, persoane interesate. Are la origine titlul cursului Creativitate și Inventică, propus și susținut de către prof. dr. ing. Șerban BOBANCU, începand cu anul 2005, atunci când s-a inființat Școala Doctorala în România. Acestui curs i se asociază Sesiuni de Comunicări Știintifice și Conferințe Naționale cu aceeași tematică, care sunt organizate anual. Datorită unei astfel de activități, doctoranzii își pot însuși o serie de tehnici cu ajutorul cărora să devină, în final, posesorii unui înalt grad de creativitate aplicativă. Creativitatea, inovarea fiind indispensabile elaborarii unei teze de doctorat substanțiale. continuare

Revista Creativitate și Innovare publică: lucrări cu caracter inovativ din orice domeniu de cercetare, articole despre obiectul unor certificate de inovaţie sau al unor brevete de invenţii publicate/înregistrate.

Politica de acces: revista oferă acces gratuit la arhivă. Din 2016, conținutul articolelor va fi publicat integral pe website.

ro
RO
actualizare site: 20 Ianuarie, 2018
This work is licensed under CC BY NC-SA
Revistă indexată în baza de date internațională: DOAJ (din 2016 cu vechea denumire și din 2017 cu noua denumire)