LABORATORUL DE DINAMICA ŞI CONSTRUCŢIA AUTOVEHICULELOR

Responsabil: Prof.dr.ing. Ion PREDA

 
 

 

Laboratorul cuprinde echipamente şi software destinate unor activităţi experimentale şi de proiectare specifice autovehiculelor:
- proiectarea asistată de calculator;
- simularea proceselor de lucru ale autovehiculelor;
- calculul funcţional şi de rezistenţă al pieselor şi subansamblurilor;
- determinarea prin calcul şi prin experimente a performanţelor dinamice, de stabilitate, de maniabilitate, de confort şi de consum;
- studiul efectelor şocurilor, vibraţiilor şi zgomotelor asupra autovehiculelor;
- studiul sistemelor moderne de asistare şi informare a conducătorului auto.

Printre echipamentele existente se pot enumera:
- sistem de măsură spaţiu-viteză-timp tip roata a cincea;
- sistem de achiziţie a datelor GPS şi CAN-bus Racelogic-vBox – vBox Tools;
- sistem de achiziţie a datelor GPS-IMU Speedbox (Race Technology);
- sistem mobil de măsurare HBM Spider – Catman;
- sistem mobil de achiziţie şi prelucrare a datelor LMS-Scadas – Test.Xpress;
- sonometru Bruel & Kjaer 2250;
- senzori pentru măsurarea diferitelor mărimi fizice.

Principalele programe de calculator utilizate sunt:
- Tedata MDesign;
- National Instruments – LabView;
- Autodesk AutoCAD;
- Dassault Systèmes SolidWorks-Cosmos-Catia;
- PTC Creo – Mathcad. 


La acestea se adaugă echipamente şi programe de calculator originale, concepute şi realizate în cadrul departamentului.

LABORATORUL DE ÎNCERCARE A MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ

Responsabil: Prof.dr.ing. Anghel CHIRU

Laboratorul de încercare a motoarelor cu ardere internă cuprinde un stand de încercare şi cercetare a motoarelor cu ardere internă Titan 250, dotat cu o frână electrică (maşină asincronă trifazată) reversibilă cu o putere maximă de 250 kW la 10000 rpm. Puterea disipată de motorul termic este recuperată în reţeaua electrică locală. Laboratorul permite realizarea următoarelor încercări: încercări de scurtă saulungă durată, ridicarea caracteristicilor motorului, determinarea pierderilor mecanice, optimizări funcţionale sau ale performanţelor energetice şi ecologice.

Laboratorul SISTEME AVANSATE DE TRANSPORT RUTIER ŞI EVALUAREA POLUĂRII GENERATE DE AUTOVEHICULE - SATR-EPA

Responsabil: Prof.dr.ing. Daniela FLOREALaboratorul cuprinde o gamă largă de echipamente şi software destinate colectării datelor necesare elaborării studiilor de trafic şi pentru evaluarea poluării generate de autovehicule prin observarea fluxurilor rutiere(colectarea automată) şi prin metoda observatorului mobil:

 • înregistratoare de trafic portabile tip SDR Traffic Classifier (cu panouri solare pentru alimentare) - permit înregistrarea automată a vitezelor, a lungimii vehiculelor şi a intervalelor dintre vehicule
 • Sistem de achiziţie a datelor DS-5 şi proceduri de încercări experimentale utilizând tehnologiile GPS (GARMIN, HOLUX etc.) şi CAN Bus-ul autovehiculului, software original pentru vizualizarea în timp real a datelor, hărţi digitale, post-procesare.
 • Sonometru Bruel & Kjaer 2250 utilizat în analiza acustică.
 • calculatoare desktop şi notebook, anemometru portabil, analizor de gaze portabil, trepiede pentru efectuarea măsurătorilor fixe (până la 4 m înălţime), înregistrarea imaginilor şi măsurarea nivelului de zgomot la faţade.
 • Programul ADMS – Roads (Athmospheric Dispertion Modelling System): Air Quality Management System este un program de modelare a dispersiei în atmosferă a poluanţilor generaţi de traficul rutier. Este capabil de o modelare graduală, de la simplu (o singură sursă sau un drum) la complex (zone industriale şi emisii generate de trafic pe zone extinse). Lucrează integrat cu sisteme de informaţii geografice (GIS).
 • Programul de cartare a zgomotului LimA, Versiunea 5.1, Tip 7812 B destinat aglomerărilor medii; conţine modulele necesare modelării hărţilor de zgomot pentru sursele de zgomot: trafic rutier, feroviar, aerian şi surse de zgomot industrial.

Laboratorul INGINERIA TRAFICULUI RUTIER– INTRARUT

Responsabil: Prof.dr.ing. Daniela FLOREALaboratorul cuprinde echipamente şi software necesare proiectării, modelării şi simulării fluxurilor rutiere, precum şi a reţelelor de transport în ansamblu::

 • Telemetre Leica DISTO™ A6–cu accesorii (trepied, ochelari, plăcuţe refrectorizante), sisteme Pocket PC PDA Asus A632N şi roata de măsurare a distanţelor
 • Statie GPS Leica SR 20 cu două receptoare şi software – pentru colectarea coordonatelor geografice necesare trasării hărţilor rutiere digitale (GIS).
 • Camere „night-vision” (Mobotix) ce permit înregistrarea „real-time” a imaginilor video şi observarea directă a fluxurilor rutiere şi activităţii de parcare.
 • Calculatoare desktop, 4 plăci de achiziţie date de tip National Instruments şi ADVANTEC şi senzori: senzor de câmp magnetic pentru detecţie autovehicule; senzori fotoelectrici; senzori optici; senzori ultrasonici; Unitate „Logger de date”.
 • Programul Synchro plus Simtraffic 6 – pentru modelarea şi simularea fluxurilor rutiere în special intersecţii semaforizate şi nesemaforizate.

Laboratorul de ACCIDENTOLOGIE ŞI SIGURANĂ RUTIERĂ

Responsabil: Prof.dr.ing. Adrian ŞOICALaboratorul este dotat cu un stand tip catapultă pentru testarea răspunsului corpului uman (cap, gât) şi testare materiale din habitaclul autovehiculului. Se pot face încercări experimentale privind impactul dintre capul ocupantului unui vehicul cu elementele din habitaclu. Cu ajutorul aparaturii existente se pot face încercări experimentele privind impactul dintre autoturisme şi pietoni precum şi analiza coliziunilor dintre vehicule.

 • Senzori de acceleraţie triaxiali PCB ± 5000g; Conditionere semnal pe trei canale; Elemente de conectică; placă de achiziţie date NATIONAL INSTRUMENTS NI USB 6218, 256 k; Sistem achiziţie date pe trei canale Pocket DAQ DSD; Datalogger OMEGA SHOCK101 – ± 100g.
 • Software reconstrucţie accidente de circulaţie PC-CRASH, VIRTUAL CRASH.
 • Cameră filmare rapidă 600-1200 fps CASIO.

LABORATORUL DE REALITATE VIRTUALĂ

Responsabil: Prof.dr.ing. Gheorghe MOGAN

Laboratorul de realitate virtuală cuprinde echipamente destinate experimentării interacţiunii om-calculator in diverse modalităţi - interacţiune „multimodala” – cu input calculator realizat prin tracking, gesturi şi voce şi output prin 3D stereoscopic, retur de forţă şi 3D audio. Laboratorul este dotat cu echipamente pentru toate cele 6 modalităţi, dupa cum urmează.

 • Pentru modalitatea „Vizualizare stereoscopică” – laboratorul cuprinde un Sistem de Realitate Virtuală Holo-CAVE reconfigurabil cu 4 ecrane proiecţie şi cască de vizualizare stereoscopică cu opţiune „see-trough” TRIVISIO. Există şi o cască de vizualizare stereoscopică performantă de tip 5DT HMD.
 • Pentru „retur haptic” – sistemul principal îl constituie dispozitivul haptic cu 11 grade de libertate SPIDAR - mănuşă cu retur de forţă integrat în CAVE, soluţie originală dezvoltată în cadrul laboratorului. Laboratorul include şi dispozitivul haptic PHANTOM, precum şi alte două dispozitive haptice cu 1 dof pentru prototiparea virtuală a mecanismelor.
 • Pentru modalitatea „3D audio” sunt utilizate sisteme audio comerciale cu 4 incinte acustice.
 • Pentru modalitatea INPUT prin tracking laboratorul este dotat cu un sistem optic tip ART de urmărire a mişcării capului, mâinilor şi în general orice punct al corpului, dar şi un sistem bazat pe senzori magnetici de urmărire a mişcării corpurilor cu 6DOF Ascension Flock of Bird. În plus, sistemul CAVE conţine şi mănuşi cu senzori Fakespace.
 • Pentru INPUT prin gesturi există în dotare diverse tipuri de mănuşi cu senzori - mănuşi cu senzori P5, mănuşă cu senzori Cyber Glove etc.
 • Pentru modalitatea de INPUT prin voce se utilizează diverse tipuri de microfoane şi softuri de recunoştere a vorbirii de tip Microsoft.

LABORATORUL DE ROBOTICĂ

Responsabil: Prof.dr.ing. Gheorghe MOGANIn principal acest laborator cuprinde două tipuri de dotări, cu destinaţii pe cele două direcţii principale de cercetare, şi anume Roboţi Industriali şi Roboţi mobili şi de servicii.

 • Pentru robotica industrială laboratorul este dotat cu două celule robotizate: o celulă flexibilă de fabricaţie dotată pentru automatizarea completă a fluxului de fabricaţie inclusiv uzinarea şi asamblarea care este integrată cu sistemul de Realitate Virtuală CAVE. Celula include in structura sa un: robot ABB 1600, un robot ABB 2400, o maşină de frezat cu conducere numerică CONCEPT MILL 155, un strung cu conducere numerică Concept turn 155, un sistem de inspecţie Optimaster prin videocamere VISION Sony tip XC – ST 50 CE, conveior, dispozitiv de complianţă activă SHUNK, senzor de forţă JR3 şi prehensoare antropomorfe inteligente de tip Barett.
 • Pentru aplicaţii de robotică mobilă şi de intervenţie laboratorul este dotat cu o gama completă de roboţi mobili profesionali cuprinzând roboţi mobili cu manipulator şi pentru aplicaţii cu inteligenţă de grup (Sworm Robotics) PATROLBOT, Pioneer 3-DX si AT.

 

 

 

 

 

 

 


LABORATORUL DE TESTARE ŞI PROTOTIPARE VIRTUALĂ

Responsabil: Prof.dr.ing. Gheorghe MOGAN

Este localizat în aceeaşi incintă cu laboratorul de CAD-CAE şi Realitate Virtuală şi cuprinde instalaţii destinate unor experimente de testare şi prototipare virtuală multimodale.

 • Pentru Prototiparea Virtuală, infrastructura susţine experimente pentru demonstrarea unui concept original al echipei, Prototiparea Virtuală Multimodală, ce se referă la prototipaprea virtuală incluzând multiple canale senzoriale umane (3D vizual, haptic şi 3D audio). Exemplul ilustrativ al acestui concept il constituie proiectul în derulare pentru realizarea unui simulator auto având la bază platforma Stewart de tip MOOG, achiziţionată deja în cadrul laboratorului, în care sub-sistemele automobilului de interacţiune cu conducătorul (volanul, pedalele, butoanele şi schimbătorul de viteze) vor fi sisteme virtuale cu retur haptic. Conceptul este de mare interes pentru partenerii industriali, intre care LMS Internaţional cu care se desfăşoară o colaborare pe această temă.
 • Pentru scopuri de testare reală şi virtuală, laboratorul mai este dotat cu un stand modular pentru testare (prototipuri reale şi virtuale) de componente şi subansambluri cu mişcare de rotaţie care are structura: servomotoare SIEMENS de antrenare şi frânare; traductoare moment-viteză HBM TW20/200Nm; traductoare de forţă HBM U9B/20kN; traductoare de vibraţii PCB 356A15; condiţionere de semnal aferente pentru acc. de până la +/- 490m/s2; punte tensometrică HBM Spider8 SR55-4,8 kHz cu patru canale; placă de achiziţie Keithley KPCI-1800; placă de achiziţie AdWin-Light.