Departamentul de Autovehicule şi Transporturi este în ţară departamentul (ex-catedra) cu cea mai mare vechime în activitatea în domeniul autovehiculelor şi motoarelor pentru autovehicule. Dispune de personal şi experienţă acumulată pe durata a peste 50 de ani de instruire şi educaţie, precum şi de cercetare în domeniul autovehiculelor: cercetarea proceselor, a construcţiei şi exploatării autovehiculelor. Această experienţă a rezultat în urma colaborării cu industria de autovehicule şi motoare şi institutele de cercetare. 

De-a lungul anilor au fost abordate următoarele domenii de cercetare:

Motoare pentru automobile şi tractoare:

  • cercetări privind îmbunătăţirea proceselor din motoare: îmbunătăţirea umplerii; formarea şi arderea în m. a. s. şi m. a. c.;
  • cercetări privind dinamica motoarelor, evaluarea solicitărilor din mecanismele motorului; elaborarea de modele pentru echilibrarea motorului; elaborarea de modele de calcul şi dimensionare a pieselor motorului;
  • cercetări privind ungerea, uzura, fiabilitatea motoarelor.

Autovehicule:

  • dinamicitatea şi economicitatea autovehiculelor;
  • solicitări dinamice în transmisiile mecanice ale autovehiculelor;
  • maniabilitatea şi stabilitatea autovehiculelor;
  • fiabilitatea autovehiculelor, implicaţii tehnologice şi de asigurare a calităţii;
  • confortabilitatea şi interacţiunea om-maşină;
  • trafic şi siguranţa circulaţiei.

Problematica actuală a autovehiculului (poluare, propulsie neconvenţională, materiale şi tehnologii complexe de fabricaţie, organizarea traficului şi siguranţa circulaţiei):

  • cercetări energetice şi ecologice fundamentale: poluarea chimică şi sonoră, perfecţionarea motoarelor convenţionale. Se au în vedere sisteme de propulsie neconvenţionale: turbina cu gaze, motoare şi pompe hidrostatice, acţionarea electrică, pila de combustibil, transmisii hidrodinamice, transmisii electrice, transmisii hibride, ş.a.

CONAT 2016
International CONgress of Automotive and Transport Engineering
Brasov, Romania, October 26-29, 2016

(The deadlines for submitting abstracts is 20.03.2016.)

Scientific and Technical Committee
Organising Committee
Call for Papers
Deadlines

For more information, please visit the Congress website:
http://www.conat.ro
http://conat.unitbv.ro

The CONAT International Congress is a traditional scientific event initiated by TRANSILVANIA University since 1965. The XII-th Edition is organised by Transilvania University from Brasov, Romania - Department of Automotive Engineering SIAR (the Society of Automotive Engineers of Romania) and SAE International.
Starting with the 7th edition (year 1993) this international congress is held under FISITA and EAEC patronage.

The Congress intends to facilitate a profitable exchange of information among specialists in automotive engineering, and to discuss the new challenges that are facing the automotive industry over the future.

Congress Topics

1. Innovative Solutions for Automotive Vehicles
2. Automotive Vehicles and Environment
3. Advanced Transport Systems and Road Traffic
4. Advanced Engineering Methods
5. Heavy and Special Vehicles
6. New Materials, Manufacturing Technologies and Logistics
7. Accident Research and Analysis
 

             Contact address: conat2016@unitbv.ro.