ADMITERE

 

Departamentul de Electronică şi Calculatoare (DEC) coordonează procesul de învățământ la următoarele programe de studii:

Studii de licență (4 ani)

Domeniul de licenta

Programul de studii

Locuri propuse

(capacitate de școlarizare) *

Electronică, telecomunicaţii și_tehnologii informaționale **

Electronică aplicată

50

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

75

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

50

 

Studii de masterat (2 ani)

Programul de studii

Locuri propuse

(capacitate de școlarizare) *

Sisteme electronice și de comunicații integrate

70

 

* Locurile scoase la concurs in sesiunea de admitere iulie 2018 se gasesc la 

                                https://admitere.unitbv.ro/images/Admitere/Locuri_licenta_IF_2018.pdf

                                https://admitere.unitbv.ro/images/Admitere/Locuri_masterat_IF_2018.pdf

** Candidatii admisi la Domeniul de licenta Electronica, telecomunicatii și tehnologii informaționale vor fi repartizati pe programe de studiu în semestrul 4 (An II, semestrul 2), pe baza optiunilor exprimate si a rezultatelor obtinute pe primele trei semestre.

Admiterea se organizeaza la nivelul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (www.unitbv.ro/iesc , secţiunea Admitere), unde gasiți informații privind perioada de înscriere, conținutul dosarului de înscriere, modul de calcul al mediei de admitere și numărul de locuri alocat pentru fiecare program de studii.

 Concursul de admitere se organizează pe bază de dosar (rezultate obținute la examenul de bacalaureat). Inscrierile se vor face in corpul N al Universitatii, str. Politehnicii 1.

 Pentru informații suplimentare privind programele de studii accesați fiecare link din tabelele de mai sus.

Sediul Facultății de I.E.S.C.