DNN_NivoSlider

 

 

 


 


Departamentul de Electronică și Calculatoare (DEC) face parte din Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (IESC) din Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, România. 

DEC a fost creat în 2011, conform noii Legi a Educației, cu personalul provenit din catedrele de Electronică și Calculatoare și de Fizică.
DEC coordonează următoarele programe de studiu:

 Studii de Licență  Studii de Masterat Studii de Doctorat
  Electronică Aplicată Sisteme Electronice şi de Comunicaţii Integrate
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii   Studii de doctorat
Calculatoare  Activitatea de cercetare a DEC este organizată în centrul de cercetare „Sisteme electronice încorporate şi comunicaţii avansate” din cadrul Institutului de Cercetare - Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Brașov(ICDT), fiind focalizată pe teme de cercetare integratoare, cuprinzând ariile de electronică - telecomunicaţii –calculatoare, pentru aplicaţii de sisteme cu grad ridicat de inteligenţă, în realizarea de aplicaţii multidisciplinare implementate în cadrul centrului cât şi prin colaborare externă. Principalele domenii de cercetare sunt: D1.Proiectarea sistemelor cu calculator sau procesor încorporat; D2.Reţele inteligente şi comunicaţii radio avansate; D3.Inteligenţă şi vedere artificiale; D4.Proiectare System on Chip; D5. Aplicaţii industriale şi didactice, instrumentaţie virtuală şi energii regenerabile