Conducerea departamentului

Director departament

  Sef Lucrări dr.ing. Cornel STANCA

cornel.stanca@unitbv.ro

 
Membrii Consiliului departamentului

  Prof.dr.ing. Mihai ROMANCA

romanca@unitbv.ro

Responsabil resurse umane și materiale, asigurarea calității și controlul managerial

 

 Prof.dr.ing. Doru URSUȚIU

udoru@unitbv.ro

Coordonator Centru de Valorificare și Transfer Competențe și responsabil de relația cu mediul preuniversitar

 

Conf.dr.ing. Gheorghe PANĂ 

gheorghe.pana@unitbv.ro 

Responsabil activitatea didactică și problemele studenților

 

Conf.dr.ing. Mihai IVANOVICI 

  mihai.ivanovici@unitbv.ro

Coordonator Centru de cercetare C13 și responsabil de relația cu mediul economic