Licență  Master  Doctorat
  Electronică aplicată Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii  Cyber-Security Studii de doctorat
Calculatoare