Licență  Master  Doctorat
  Electronică aplicată Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii   Studii de doctorat
Calculatoare