Examenele de finalizare a studiilor (examen de diplomă pentru studiile de licență, respectiv, examen de disertație pentru studiile de master) se vor desfăşura în două sesiuni de examinare (iarnă - februarie, vară - iunie/iulie), conform programului de mai jos. Salile si orele de incepere a examenelor se vor afisa la sediul DEC (corp N, etaj II) cu 7 zile lucrătoare înainte de data planificată. Conform metodologiei de desfășurare a examenelor de diplomă, examenul constă din două probe: (1) Proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, (2) Proba 2: prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.

 
Programare examene de absolvire, pe programe de studii

Tematica si bibliografie (pentru Proba 1):    

 Sesiunea de iarna, an universitar 2016-2017:

Sesiunea de vara, an universitar 2016-2017:

Comisia de examen

 1. Electronica Aplicata  07.02.2017, ora 10 - NII 4  5.07.2017, ora 9, NII4
 2.Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii  08.02.2017, ora 10 - KB 14  3.07.2017, ora 8, KB14
 3.Calculatoare  13.02.2017, ora 10 - N II 4  7.07.2017, ora 9, NII4
 4.Sisteme Electronice si de Comunicatii Integrate- RCD
 09.02.2017, ora 15 -KB 14  29.06.2017, ora 10, KB14
 5.Sisteme Electronice si de Comunicatii Integrate- SI
 09.02.2017, ora 15 -KB14
 29.06.2017, ora 10, KB8

 

Propuneri de teme pentru proiectul de diploma si disertatie 2018 

Documente examen de diploma

Documente examen de disertatie

Precizari disertatie master

Procedura universitatii de finalizare a studiilor

Metodologie examene de finalizare a studiilor

Cerere de inscriere (se completeaza de toti studentii din anul premergator celui de finalizare si se depun la departament pana la 30 iunie)