Scurta prezentare a Cercetarii la Departamentul IEFA

Contracte in derulare

Articole recente publicate in jurnale ISI

Cercetarea stiintifica la Departametul de Inginerie Electrica si Fizica aplicata se desfasoara in cadrul Centrului de cercetare Sisteme Electrice Avansate - C07, care este parte componenta a Institutului de Cercetare, Inovare si Dezvoltare al Universitatii Transilvania din Brasov.

Centrul de cercetare C07 este format din trei laboratoare de cercetare, in care domeniile distincte de cercetare sunt sinergetic canalizate spre obtinerea de produse in domeniul ingineriei electrice si fizicii aplicate care sa sustina dezvoltarea durabila.


Laboratorul POWERELMA - SURSE REGENERABILE SI RETELE INTELIGENTE DISTRIBUITE DE ENERGIE

Laboratorul de cercetare POWERELMA s-a dezvoltat in cadrul Catedrei de Electrotehnica, din anul 1996, avand ca obiectiv dezvoltarea de aplicatii ale Electronicii de Putere (Power El) in domeniul energiei si transportului. Strategia actuala de cercetare include modelari si simulari ale sistemelor hibride cu SRE functionand autonom si/sau conectate la retea, solutii pentru implementarea retelelor electrice inteligente distribuite si verificari experimentale.

Laboratorul CAP - FIZICA APLICATA SI COMPUTATIONALA

Laboratorul de cercetare CAP este format dintr-un grup valoros de fizicieni din cadrul Departamentului de Inginerie Electrica si Fizica Aplicata, cu veche traditie in cercetarea universitara in domeniul tehnicilor de masurare, al caracterizarii si dezvoltarii de noi materiale si aplicatii. Strategia actuala de cercetare include noi tehnici de caracterizare a materialelor magnetice si electrice avansate, aplicatii ale undelor elastice si electromagnetice, modelari si simulari, aplicatii in spintronica.


Laboratorul SECEM - SISTEME ELECTRICE ŞI COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ

Laboratorul SECEM s-a dezvoltat in cadrul Catedrei de Electrotehnică încă din anii `70, în scopul optimizării echipamentelor electrice şi electronice. S-au realizat modele şi prototipuri pentru maşini electrice sincrone şi asincrone, pentru maşini electrice speciale, sisteme de măsurare a energiei deformante. Strategia acuala de cercetare include cercetari privind materialele avansate pentru ingineria electrica, convertoarele electromecanice de mare eficienta, sisteme avansate de monitorizare si diagnoza, compatibilitate electromagnetica si cercetari fundamentale privind teoria campului electromagnetic.


Octombrie 2016

Conf. dr. ing. Catalin Petrea ION
Coordonator Centru de Cercetare Sisteme Electrice Avansate