Inginerie Electrica si Fizica Aplicata > Despre departament

Structura de conducere a Departamentului IEFA

Consiliul departamentului

  1. Prof. dr. ing. Nicolae Dănuţ Ilea – Director Departament
  2. Conf. dr. fiz. MariusVolmer-Adjunct Director Departament
  3. Conf. dr. ing. Catalin Ion- Coordonator Centru Cercetare SEA
  4. Conf. dr. ing. Lia Aciu - Coordonator program studii IEC
  5. Conf. dr. ing. Cloţea Luminiţa - Coordonator program studii ET
  6. Conf. dr. ing. Ioan Şerban - Coordonator program studii SEA
  7. Şef. lucr. dr. fiz. Attila Boer – Responsabil Site Dept. IEFA

Componenta comisiei CEAC la nivel de departament

Planul strategic al Departamentului IEFA

Plan strategic universitate

Responsabili laboratoare didactice