Departamentul de Inginerie Electrica si Fizica Aplicata

 

 
Motto: „ Daca putem şti unde suntem şi ceva despre cum am ajuns aici, am putea vedea către ce tindem  
- şi dacă rezultatele care se află firesc în drumul  nostru nu sunt acceptabile – să facem SCHIMBAREA oportună”
Abraham Lincoln
 

Obiectivul fundamental al Departamentului de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată este unificarea tuturor eforturilor membrilor departamentului în vederea asigurării unui management performant pentru atingerea misiunii sale în producerea şi transmiterea de cunoaştere avansată la nivel naţional şi internaţional, pentru o bună integrare în spaţiul academic naţional şi european şi în mediul socio-economic local a absolvenţilor săi.