Inginerie Electrica si Fizica Aplicata > Programe de studii > Electrotehnica

Electrotehnica

Obiectivul general al programului de studiu Electrotehnică este formarea de ingineri în domeniul ingineriei electrice, prin însuşirea de cunoştinţe de bază in domeniul electrotehnicii, cu deschidere către specializările de maşini electrice, actionări electrice şi utilizări ale energiei electrice, proiectarea de sisteme de alimentare inteligente utilizând energiile regenerabile, proiectarea de sisteme de alimentare economice cu energie electrica utilizând electronica de putere, proiectare/cercetare în echipamente şi  instalaţii bord, testare module informatice ale sistemelor electrice, etc. Pe durata studiilor, studenţii pot opta pentru mobilităţi de studiu şi plasament practic în universităţi şi companii din Uniunea Europeana în cadrul programului Erasmus, pe durate cuprinse intre şase luni şi un an. Prin toate acestea, specializarea este puternic ancorata in piata locurilor de munca din tara si strainatate. 

Coordonator program de studii: Conf. Dr. Ing. CLOTEA Luminita,
e-mail: luminita.clotea@unitbv.ro

Plan de invatamant