Inginerie Electrica si Fizica Aplicata > Programe de studii > Inginerie Electrica si Calculatoare

Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza)

Electrical engineering and computer science

Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti

Domeniul de licenţă: Inginerie Electrică

Limba de predare: Engleză

Facultatea: Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani  -  240 ECTS

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Coordonator programde studii: Conf.dr.ing. Lia Elena Aciu, lia_aciu@unitbv.ro

Competenţe şi abilităţi dobândite:

  • Exploatarea reţelelor de calculatoare;
  • Modelarea şi simularea circuitelor electrice şielectronice de putere;
  • Dezvoltarea de softuri şi aplicaţii pentru controlulproceselor industrial.

Scurtă descriere a programului de studii:

  • Contextul transformaţional al noii Europe şi extinderea colaborării pe multiple planuri între statele lumii impune dezvoltarea de programe educaţionale în limbi de circulaţie modială. Programul de Inginerie Electrică şi Calculatoare cu predare în limba engleză, formează absolvenţi în domeniul ingineriei electrice cu competenţe reale în utilizarea şi conceperea de softuri dedicate rezolvării problemelor specifice ingineriei.
  • Programul de studii IEC îmbină armonios elementele de inginerie eletrică cu cele de  hardware şi software a calculatoarelor
Perspective după finalizarea studiilor
  • Absolvenţii programului de studii Inginerie Electrică şi Calculatoare sunt pregătiţi pentru a răspunde cerinţelor angajatorilor de pe plan local, european şi internaţional. Dintre companiile potenţial angajatoare pot fi menţionate: Siemens, Continental, Preh, Stabilus, Benchmark,Miele, Pentalog, IBM, Electrica, Electroprecizia,  Arc, ICCO.
Plan de învățământ

Syllabus