Inginerie Electrica si Fizica Aplicata > Programe de studii > Master SEA

Sisteme electrice avansate

Programul de studii de masterat Sisteme Electrice Avansate(SEA), cu predare în limba engleză, asigură aprofundarea, în vederea obţinerii de competenţe pentru o carieră profesională, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca bază pregătitoare pentru studiile doctorale. Obiectivul general al programului de master îl constituie formarea de specialişti cu competenţe la nivel european în domeniul Ingineriei Electrice, care să satisfacă nevoile de resurse umane înalt calificate cerute la nivel local şi naţional de unităţile economice, de servicii, de proiectare şi de cercetare în domeniu, cu perspective de colaborare naţională şi internaţională.

Coordonator program de studii: Conf. Dr. Ing. SERBAN Ioan,
e-mail: ioan.serban@unitbv.ro

Descriere program