Obiectivul general:

Creșterea competitivității și progresului științific al agentului economic prin îmbunătățirea calității structurale și funcționale a chitarelor clasice utilizând optim eco-tehnologia existentă în fabrică, precum și asigurarea unei specializări inteligente a resursei umane prin dezvoltarea experimentală și cercetarea industrială. 

Obiective specifice:

  • Identificarea cauzelor care determină apariția deformațiilor reziduale, respectiv analiza cantitativă și calitativă a defectelor de stabilitate structurală;
  • Analiza structurală și funcțională a chitarelor pentru captarea influenței diferiților parametri asupra instabilității structurale a chitarelor;
  • Validarea modelelor fizice îmbunătățite prin integrarea lor în fluxul tehnologic și îmbunătățirea proceselor tehnologice;
  • Vizibilitatea şi diseminarea rezultatelor cercetării în medii ştiinţifice, tehnologice şi socio-culturale, transferul de cunoaștere în piață