Încercări mecanice

Tracțiune - Compresiune
Tracțiune - compresiune
Impact - test Charpy
Încovoiere în trei puncte
Ruperea interlaminară
Interpretarea rezultatelor


Structuri din materiale compozite

Structuri celulare periodice
Compozit hibrid Carbon - Cânepă
Panou sandwich din compozit termoplastic
Biocompozite


Tensiuni și deformații în structuri mecanice

VIC - Deformații la o joncțiune din oțel
VIC - Deformații specifice la compozite
Modelul 3D al bolțului presat în bielă
Confirmarea ovalizării diferite (VIC 3D)


Analiza zgomotelor și a vibrațiilor

Chitară solicitată la vibrații forțate
...
Panou de portieră solicitat la șoc
Chitară solicitată la vibrații forțate
...


Fenomene termodinamice și de curgere

Simulări CFD
Tunel aerodinamic
Simulări CFD


Analiza dinamică a sistemelor 
multicorp. Control.

Sistem dinamic
Controlul sisemelor dinamice
Coef. de frecare vs. alunecarea roții
Tipuri de echilibru a sistemelor 2D

 

Consiliul Departamentului DIMEC

Prof. dr. ing. mat. Sorin VLASE, 

Director Departament

Prof. dr. ing. Camelia CERBU

Prof. dr. ing. Ioan Călin ROȘCA

Conf. dr. ing. Veneția SANDU

Șef lucr. dr. ing. Marian Nicolae VELEA

 

Reprezentanți în Consiliul de Administrație al Universității

Prof. dr. ing. Simona LACHE,

Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității

Prof. dr. ing. Ioan Călin ROȘCA,

Decan Facultatea de Inginerie Mecanică