Mircea IVĂNOIU

Șef lucr. Dr. Ing.

 

Adresă de contact: Colina Universității, Lab. Mecanica Fluidelor și Termotehnică,                                       500074, Brasov, Romania

Tel: +40 723655972

E-mail: mircea.ivanoiu@gmail.com
 

  

DISCIPLINE PREDATE:

-       Mecanica Fluidelor și Mașini Hidraulice

-       Câmp aerohidrodinamic și aerodinamică

Surse de energie (hidraulică)regenerabile

-       Dezvoltare durabilă

-       Curs General de Mașini Hidraulice și Termice

  

DIRECŢII DE CERCETARE:

-       Rețele de Profile și Mașini Hidraulice Axiale

-       Turbine eoliene cu ax vertical (VAWT)

-       Analiza și simularea numerică în funcționarea mașinilorhidraulice

-       Istoria tehnicii și didactica disciplinelor inginerești

  

SELECŢIE LUCRĂRI PUBLICATE:

-       Analiza rețelelor de profile proprii rotorilor hidraulici axiali, în vederea optimizării energetice și/sau cavitaționale, teză de doctorat, Universitatea TRANSILVANIA Brașov

-       Analyse théorique des profiles à double courbure pour les éoliennes à axe vertical, mémoire DEA, INSA Lyon, GMC

-       Turbine eoliene cu ax vertical (VAWT). Modele istorice ale transferului energetic, Editura Universității TRANSILVANIA Brașov, 2013,ISBN 978-606-19-0310-8, pag.170

-       Dezvoltare Durabilă, Dezvoltarea Durabilă în Ingineria Mecanică, coautor alături de Dr Veneția Sandu, Universitatea TRANSILVANIABrașov, 2005, 2015

-       M., IVĂNOIU, R. SUSAN-RESIGA – Axial Plane Airfoils Cascade:Characteristics Curves and Surfaces in Ideal/Perfect Fluid, Colocviu Național de Mecanica Fluidelor și Aplicațiile ei Tehnice Caius Iacob, Brașov Oct 2006, Bulletin of the TRANSILVANIA University of Brasov, vol 13 (48) seriesB

-       A. POSTELNICU, M.IVĂNOIU, M.ȚIEREAN –Analysis and Design of the Reciprocating Compressors Suction and Discharge Valves Using CFD,Proceedings of the Workshop on Numerical Methods in Fluid Mechanics and FLUENT Applications, Timișoara, May 22-23 2003, pag.288

-       M.IVĂNOIU – Education durable, point de départ dans le developpement durable, Colloque Franco-Roumain sur Energie-Environnement-Economie et Thermodynamique, COFRET’06, Timisoara 15-17iunie 2006

-       IONESCU, R.D., SZAVA, I., IVĂNOIU, M.- Preliminary Blade Loads Analaysis and Performance of an Urban Small Power Vertical Axis Wind Turbine, Acta Technica Napocensis, series : Applied Mathematics and Engineering,vol.57, Issue III, September 2014, Technical University of Cluj-Napoca, pp 435

-       M.IVĂNOIU – L’impact des transitions politiques du XX ème siècle dans l’industrie de Brasov, Roumanie, à travers les récits des anciens employés, Technology in Times of Transition, 41st ICOHTEC Symposium, 29 July-2 August, Editura Universitatii TRANSILVANIA, 2014, pp 47-58

DIVERSE:

-       Director executiv Fundația ASPERA ProEdu Brașov,administrator sau co-administrator site-uri www.memoria.ro, www.aviatori.ro

-       Selecționer candidați francofoni studii complete inginerești (licență) în rețeaua INSA (Franța) în perioada 1995-2015

-       Inițiator și autor plan de învățământ, program de studii aprofundate Energie și Mediu care a funcționat pe lângă Catedra de Mecanica Fluidelor și Termotehnică între anii 1997-2005

Inițiator și membru al comisiei de redactare a documentelor de acreditare a unei noi specializări în ingineria mecanică – Sisteme și echipamente termice, pe lângă fosta catedră Mecanica Fluidelor și Termotehnică