MNV

Marian Nicolae VELEA

Șef lucr. Dr. Ing.

 

Adresă de contact: Str. Politehnicii nr.1, sala NP1, 500024 - Brasov, Romania

Tel: +40 723676387

E-mail: marian.velea@unitbv.ro 

  

DISCIPLINE PREDATE:

-       Structuri Usoare

-       Metoda Elementelor Finite - activitati practice

-       Rezistenta Materialelor

-       Informatica aplicata

-       Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

  

DIRECŢII DE CERCETARE:

-       Noi structuri celulare periodice din materiale compozit termoplastice

-       Noi tehnologii de fabricaţie a miezurilor celulare pentru structuri uşoare de tip sandwich

-       Modelarea și analiza materialelor și structurilor compozit

-       Optimizarea structurală a materialelor și structurilor compozit

-       Tehnici de optimizare multi-obiectiv

  

CĂRȚI PUBLICATE:

-       Dima, G.D., Velea, M.N., 2016, CATIA V5 - Proiectare de Produs, Editura Universității Transilvania din Brașov

-       Velea, M.N., 2011, Structuri Celulare Ușoare. Concepție, Modelare și Analiză, Editura Universității Transilvania din Brașov


SELECŢIE LUCRĂRI PUBLICATE:

-       Velea, M.N., Schneider, C., Lache, S., 2016, Second order hierarchical sandwich structure made of self-reinforced polymers by means of a continuous folding process, Materials & Design, Vol. 102, pp. 313-320, ISSN 0261-3069, Elsevier.   Article

-       Schneider, C., Velea, M.N., Kazemahvazi, S., Zenkert, D., 2015, Compression properties of novel thermoplastic carbon fibre and poly-ethylene terephthalate fibre composite lattice structures, Materials & Design, Vol. 65, pp.1110-1120, ISSN 0261-3069, Elsevier.   Article

-       Velea, M.N., Wennhage, P., Zenkert, D., 2014. Multi-objective optimisation of vehicle bodies made of FRP sandwich structures. Composite Structures, Vol. 111, pp.75-84, ISSN 0263-8223, Elsevier.   Article

-       Velea, M.N., Wennhage, P., Lache, S., 2012. Out-of-plane effective shear elastic properties of a novel cellular core for sandwich structures. Materials & Design, Vol. 36, pp.679-686, ISSN 0261-3069, Elsevier.   Article

-       Velea, M.N., Lache, S., 2011. In-plane effective elastic properties of a novel cellular core for sandwich structures. Mechanics of Materials, Vol. 43, No.7, pp. 377-388, ISSN 0167-6636, Elsevier.   Article

-       Velea, M.N., Lache, S., 2011. Numerical simulations of the mechanical behavior of various periodic cellular cores for sandwich panels, Procedia Engineering Vol. 10, pp. 287-292, ISSN 1877-7058. Presented within ICM11, June 5-9, Lake Como, Italy.   Article


BREVETE DE INVENTIE IN INDUSTRIE:

-       Velea, M.N., Dima, G.D., 2015, Verbundbauteil und Verfahren zur Herstellung des Verbundbauteils, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, DE102015222405 (A1) ― 2017-05-18;

-       Dima, G.D., Tohanean, M.I., Velea, M.N., 2015, Reduced-Mass Non-Pressurized Wheel With Integrated Rim And Tyre AndMethod For Manufacturing The Same, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, RO131960 (A2) ― 2017-06-30;

-       Dima, G.D., Velea, M.N., Tohanean, M.I.,  2015, Radflansch und Radlageranordnung mit Radflansch, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, DE102016201751 (A1) ― 2017-08-10;

-       Dima, G.D., Velea, M.N., Tohanean, M.I.,  2015, Manufacturing method for fiber reinforced plastic flange, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, Aplicatie;

-       Dima, G.D., Velea, M.N.,  2016, Radflansch und Verfahren zur Herstellung des Radflansches, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, DE102016205493 (A1) ― 2017-10-05;

-       Velea, M.N., Dima, G.D., 2016, Ball screw, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, RO132354 (A2) ― 2018-01-30;

-       Dima, G.D., Dinu, P., Velea, M.N., 2016, Flansch mit angeformter Welle, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, DE102015225180 (A1) ― 2017-06-22;

-       Velea, M.N., Dima, G.D., 2016, Lightweight variable torsion stiffness mechanism and its manufacturing process, SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO.KG, Aplicatie;


BREVETE DE INVENTIE IN UNIVERSITATE:

-       Velea, M.N., 2012, Panou cu miez cellular expandat, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV, RO123427 (B1) ― 2012-04-30;

-       Velea, M.N., Lache, S. 2015, Structura celulara stratificata fermata pe baza unei structure celulare expandate mechanic si procedeu de realizare a acesteia, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV, RO127038 (A0) ― 2012-01-30;

-       Velea, M.N., Lache, S., Frincu D., 2015, Structură Sandwich ierarhică de ordinul doi cu miez primar prismatic triunghiular și procedeu de obținere al acestuia, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV, RO130161 (A0) ― 2015-04-30;