MNV

Mariana Domnica STANCIU

Șef lucr. Dr. Ing.

 

Adresă de contact: Str. Universității, Colina Universității, Corp C, sala CI13 - Brasov, Romania

Tel: +40-268-412921 int. 134

E-mail: mariana.stanciu@unitbv.ro 

 

DISCIPLINE PREDATE:

-       Rezistența materialelor (seminar/laborator)

-       Reologia generală (curs și seminar)

-       Reologia lemnului

-       Plăci și învelișuri (seminar)

 

DIRECŢII DE CERCETARE:

-       analiza comportării statice și dinamice a structurilor din materiale compozite lignocelulozice, degradabile/reciclabile,

-       identificarea caracteristicilor statice și dinamice structurilor utilizate în diverse aplicații,

-       realizarea de proceduri şi tehnici de testare/analiză pentru structuri mecanice şi micromecanice, încărcate static şi dinamic, realizate din materiale izotrope, anizotrope,

-       structuri ambientale cu rol multifuncțional și de atenuare a zgomotului, 

-       realizarea de proceduri de optimizare structurală post-testare

-       analiza reologica a structurilor din lemn si materiale lignocelulozice

 

PROIECTE DE CERCETARE:

-       Monitorizarea, diagnoza si repararea structurilor complexe din materiale avansate MODIS PNII 71-016/2007 (perioada 2007-2010) – membru in echipa de cercetare din partea Universitatii Transilvania din Brasov

-       Sistem inovativ de panouri sandwich - compozit tip mogapan cu miez fagure  pentru preluarea si absortia zgomotului din traficul urban si extraurban CEEX  - Cod 219/2006 - In colaborare cu ICECON (perioada 2006 – 2008) - membru in echipa de cercetare din partea Universitatii Transilvania din Brasov

-       Cercetari privind realizarea din materiale compozite a elementelor modulare in scopul cresterii rezistentei la socuri a structurilor de protectie mecanica destinate parapetilor pentru drumuri ELMOSTPRO - CEEX  - Cod 211/2006 - In colaborare cu ICECON (perioada 2006 – 2008) - membru in echipa de cercetare din partea Universitatii Transilvania din Brasov

-       Compozite biodegradabile cu insertii textile pentru produse ambientale ecologice CNCSIS Proiect BIOCOMPTEX 72-200/2008 - - membru in echipa de cercetare din partea Universitatii Transilvania din Brasov.

 

-       Cercetări privind optimizarea formei şi structurii plăcilor compozite lignocelulozice supuse la solicitări ciclice, cu aplicaţii la instrumentele muzicale –TD118/2007 - Proiect de cercetare pentru Tineri Doctoranzi CNCSIS tip TD- director de proiect

 

PROIECTE STRATEGICE:

-       Asigurarea Calitatii in invatamantul superior din Romania in Context European. Dezvoltarea managementului calitatii academice la nivel de sistem si institutional - POSDRU/2/1.2/S/1/ 3933 (2008 – 2011) - expert TL tip A – beneficiar ARACIS

-       Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la nivelul studiilor de licenta si masterat in domeniul stiintelor sociale si politice (perioada decembrie 2009-martie 2010, mai 2010 – octombrie 2010, decembrie 2010-martie 2011) Cod 36310 – expert TS – beneficiar SNSPA

-       Burse doctorale de pregătire economică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice, POSDRU/107/1.5/S/77082 (2010 – 2013) – expert TL tip A – beneficiar Academia Romana

-       Asigurarea Calităţii în Învăţământul Masteral Internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior, POSDRU/86/1.2/S/59367 (2010 – 2013) - expert TL tip A – beneficiar Universitatea Babes Bolyai din Cluj - Napoca

 

SELECŢIE LUCRĂRI PUBLICATE:

-       Stanciu M.D., Curtu I., Terciu O.M., Impact behavior of composite materials used for automotive interior parts, in Proceedings of the 10th HSTAM International Congress on mechanics, 25-27 May 2013, Chania Creta, Grecia, ISBN 978-960-8475-18-2

-       Stanciu M.D., Stan G., Curtu I., Research regarding the impact behavior of noise barriers, in Proceedings of the 10th HSTAM International Congress on mechanics, 25-27 May 2013, Chania Creta, Grecia, ISBN 978-960-8475-18-2

-       Timar, Janos; Cofaru, Corneliu; Stanciu Mariana Domnica, Curtu I., Florea D., Covaciu D, 2013: Rheological Behaviour of Copolymer Stamylan P108 MF used in Bumper Structure from Automotive Industry, in Revista Materiale Plastice, vol.50, nr. 3/sept. 2013, pag. 183-187, rev. Cotata ISI, ISSN 0025 / 5289 (Factor de Impact=0,379).

-       Stanciu M.D., Apostol D., Curtu I., Stress and strain states of plates from ARDDOR’s panoramic structure,  in Proceedings of 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinary and Associated Technology” TMT2013, 10-11 September 2013, Istanbul, Turcia, ISSN 1840-4944, p.441-444.

-       Stanciu M.D., Curtu I,  Terciu M.O, Stress and strain states of novelty lignocellulosic plates based on recycling of saw dust, in Proceedings of 17th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinary and Associated Technology” TMT2013, 10-11 September 2013, Istanbul, Turcia, ISSN 1840-4944,  p.437-440

-       Stanciu M.D., Curtu I., Lica D., Evaluating the Efficiency of Recycling Composite Panels Made ​​from ABS to Reduce the Traffic Noise, in Proceedings of the 5th International Conference “Computational mechanics and Virtual Engineering – COMEC 2013, 24-25 October 2013, p. 489-492, ISBN 978-606-19-0225-5

-       Stanciu M.D., Apostol D. I., Curtu I., Evaluation of Stress and Strain States by Finite Element Method of Panoramic Structure Made of Bars and Plates, in Proceedings of the 5th International Conference “Computational mechanics and Virtual Engineering – COMEC 2013, 24-25 October 2013, p. 258-261, ISBN 978-606-19-0225-5

-       Stanciu M.D., Terciu M.O, Curtu I., Comparison of mechanical and elastic characteristics between solid wood and lignocellulosic composite, in Proligno, vol. 9, nr. 4/2013  (decembrie), ISSN 2069-7430, ISSN –L 1841-4737, Indexata CABI, EBSCO, DOAJ, DRJI, p. 443-449

-        Stanciu M.D., Curtu I., Grimberg R., Savin A.: Research regarding the complex modulus determined with dynamic mechanical analysis (dma) in case of beech (fagus silvatica l.) And alder (alnus glutinosa gaertn), in Proligno, vol. 9, nr. 4/2013  (decembrie), ISSN 2069-7430, ISSN –L 1841-4737, Indexata CABI, EBSCO, DOAJ, DRJI, p. 587-593

-       Curtu I., Dateș R. N, Stanciu M.D., Modeling rheological behavior of the bolted joints used in wood constructions in Proligno, vol. 9, nr. 4/2013  (decembrie), ISSN 2069-7430, p. 587-593, ISSN –L 1841-4737, Indexata CABI, EBSCO, DOAJ, DRJI, p. 60-68