Programul de studii:    Inginerie Mecanică
Domeniul fundamental:
Științe Inginerești
Domeniul de licență:
Inginerie Mecanică
Durata studiilor: 
4 ani
Forma de învățământ:
Frecvență

Plan de învățământ

...
Programul de studii: Mechanical Engineering
Domeniul fundamental:
Științe Inginerești
Domeniul de licență:
Inginerie Mecanică
Durata studiilor: 
4 ani
Forma de învățământ:
Frecvență

Plan de învățământ

...
Programul de studii: Inginerie Mecanică
Domeniul fundamental:
Științe Inginerești
Domeniul de licență:
Inginerie Mecanică
Durata studiilor: 
4 ani
Forma de învățământ:
Frecvență Redusă (IFR)

Plan de învățământ

...