Doctorat > Admitere > Admitere 2016 > Alocare burse doctorale

II. Criteriile de alocare a burselor de studii doctorale:

Clasamentele candidaților admiși pe locuri bugetate se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (pentru domeniile la care s-au alocat locuri bugetate conform criteriilor I).
Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriile de atribuire a burselor sunt următoarele:

Criteriul II.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește bursa de la bugetul de stat. La medie egală, bursa se atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul II.2. Bursele de stat nealocate se distribuie candidaților declarați admiși pe locuri bugetate, dar care nu au primit bursă după aplicarea criteriului II.1. Distribuirea burselor alocate în acest mod se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală bursa se atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Locurile bugetate fără bursă se vor aloca candidaților admiși pe locuri bugetate rămași după alocarea burselor.

În cazul suplimentării numărului de burse se aplică Criteriul II.2.