Doctorat > Admitere > Admitere 2016 > Alocare locuri bugetate

I. Criteriile de alocare a locurilor bugetate:

Limita minimă a mediei anilor de studii de licenţă pentru care candidaţii devin eligibili pentru un loc bugetat este 7 (șapte).
Ierarhizarea candidaților eligibili pentru locuri bugetate (cu media anilor de licență minim șapte), declarați admiși (cu note la colocviu de minim opt) se efectuează pe conducători de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriile de atribuire a unui loc bugetat sunt următoarele:

Criteriul I.1. Conducătorii de doctorat titulari (T), care au candidaţi eligibili, sunt eligibili pentru un (1) loc bugetat cu condiția îndeplinirii condițiilor de abilitare specifice domeniului în care au dreptul de a conduce doctorate, la momentul începerii sesiunii de admitere la doctorat 2016.
Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

Criteriul I.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat titulari eligibili/candidaților eligibili conform criteriului I.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile de doctorat din UTBv (în care există conducători de doctorat şi candidaţi eligibili), alocând 1 loc bugetat pe domeniu de doctorat candidaților de pe poziția întâi din fiecare domeniu.
Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcție de media de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul I.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul I.1, locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii, aplicate progresiv până la epuizarea locurilor bugetate:
(i) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii titulari (T) care nu îndeplinesc condițiile de abilitare;
(ii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii pensionari;
(iii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari eligibili conform criteriului I.1;
(iv) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari care nu îndeplinesc condițiile de abilitare;
(v) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii pensionari ş.a.m.d (dacă este cazul).

În atribuirea locurilor pe baza acestor criterii (i-v aplicate succesiv) se ține seama de ierarhizarea candidaților pe baza mediei de admitere, locurile bugetate fiind atribuite candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licență.

În cazul suplimentării numărului de locuri bugetate:
• Locurile bugetate suplimentare se distribuie aplicând criteriile I.1 - I.3.
• Dacă nu mai sunt candidați pentru locuri bugetate, locurile rămase se oferă candidaților care au optat pentru locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.