Doctorat > Admitere > Admitere 2016 > Calendarul admiterii 2016

 Calendarul pentru sesiunea de admitere 2016

- perioada de înscrieri: 5–20 septembrie 2016, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 15.00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29);

- centralizare și procesare date: 21 septembrie 2016 – ierarhizarea candidaților pe baza mediei anilor de studii de licență;

- perioadă desfășurare Colocvii de specialitate (concursul de admitere): 22-27 septembrie 2016 (pentru toate domeniile și formele de studii de doctorat);

- 28 septembrie – ora 10 - termenul limita pentru predarea la SDI a PV de la colocviile de admitere;

- centralizare și procesare date: 28-29 septembrie 2016;

- validare și afişare rezultate – 30 septembrie 2016

- depunere contestații: 1 octombrie 2016, interval orar 9-13, Sediul SDI – Rectorat

- analiză / soluționare contestații: 2 octombrie 2016

- afișare rezultate finale admitere doctorat 2016 – 2 octombrie 2016

- înmatriculare candidați admiși: 3 octombrie 2016.