Doctorat > Admitere > Admitere 2016 > Locuri disponibile

Admiterea la doctorat în Universitatea Transilvania din Brașov se face pe locuri bugetate (fără plata taxelor de școlarizare) și locuri cu taxă (cu plata taxelor de școlarizare).

Numărul de locuri bugetate (granturi de studii) și alocarea acestora pentru formele de doctorat cu frecvență și cu frecvență redusă, precum și numărul de burse de doctorat alocate de MENCS pentru anul universitar 2016/2017 este după cum urmează:

LOCURI BUGETATE

I. Locuri bugetate pentru:
- cetățeni români
- cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene
- cetățeni ai statelor aparținând Spațiului Economic European
- cetățeni ai Confederației Elvețiene
 TOTAL locuri  Locuri cu bursă  Locuri fără bursă
 58  29  29
 Forme de invățământ  cu frecvență  cu frecventă
 cu frecvență redusă
 II. Locuri bugetate pentru:
- tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora
 TOTAL locuri  Locuri cu bursă  Locuri fără bursă
 4  1  3

Numărul de locuri cu taxă nu este limitat.