Alocare burse doctorale

II. Alocarea burselor de studii doctorale

Clasamentele candidaților admiși pe locuri bugetate se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (pentru domeniile la care s-au alocat locuri bugetate conform criteriilor I). Candidații cu medie de admitere egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă, iar în cazul în care şi această medie este egală se va lua în considerare media de la examenul de specialitate.

Criteriile de atribuire a burselor:

Criteriul II.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește bursă de la bugetul de stat. La medie de admitere egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care şi această medie este egală departajarea candidaţilor se face în funcţie de media de la examenul de specialitate.

Criteriul II.2. Bursele nealocate se distribuie candidaților declarați admiși pe locuri bugetate, dar care nu au primit bursă după aplicarea criteriului II.1. Distribuirea burselor alocate în acest mod se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală, bursa se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență, iar în cazul în care şi această medie este egală departajarea candidaţilor se face în funcţie de media de la examenul de specialitate.

Locurile bugetate fără bursă se vor aloca candidaților admiși pe locuri bugetate rămași după alocarea burselor.

În cazul suplimentării numărului de burse se aplică Criteriul II.2.