Alocare locuri bugetate

I. Alocarea locurilor bugetate

Ierarhizarea candidaților eligibili pentru locuri bugetate, care au obţinut la examenul de specialitate  minim media 8 (opt), se efectuează pe conducători de doctorat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriile de atribuire a locurilor bugetate:

Criteriul I.1. Conducătorii de doctorat titulari (T), care au candidaţi eligibili, sunt eligibili pentru un (1) loc bugetat, cu condiția îndeplinirii standardelor minimale de abilitare specifice domeniului în care au dreptul de a conduce doctorate, în vigoare la momentul începerii sesiunii de admitere la doctorat 2017. Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziție pentru fiecare conducător de doctorat eligibil.

Criteriul I.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de doctorat titulari eligibili, cu candidați eligibili, conform criteriului I.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe baza unei ierarhizări pe domeniile de doctorat din IOSUD-UTBv (pentru domeniile în care există conducători de doctorat eligibili şi candidaţi eligibili), alocând un (1) loc bugetat pe domeniu de doctorat candidaților de pe prima poziție din fiecare domeniu. 

Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării candidaților eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcție de media de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul I.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite prin criteriul I.1, locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii, aplicate progresiv până la epuizarea locurilor bugetate:

(i) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii titulari (T) care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare; 
(ii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii pensionari (P) şi externi (EXT) afiliați SDI ;
(iii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari eligibili conform criteriului I.1; 
(iv) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari care nu îndeplinesc standardele minimale de abilitare; 
(v) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii pensionari şi externi  
ş.a.m.d (dacă este cazul).

În atribuirea locurilor pe baza acestor criterii (i-v aplicate succesiv) se ține seama de ierarhizarea candidaților pe baza mediei de admitere, locurile bugetate fiind atribuite candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

În cazul suplimentării numărului de locuri bugetatelocurile bugetate suplimentare se distribuie aplicând criteriile I.1 - I.3; dacă nu mai sunt candidați pentru locuri bugetate, locurile rămase se oferă candidaților care au optat pentru locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.