Alocare locuri cu taxa

III. Alocarea locurilor cu taxă

Pentru distribuirea locurilor în regim cu taxă, în situaţia în care numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile stabilite de Senatul universitar, clasamentele candidaților ce au optat (și) pentru locuri cu taxă se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă.

Criteriul III.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește locul cu taxă. La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.

Criteriul III.2. Locurile nealocate se distribuie candidaților rămași în concurs după aplicarea criteriului III.1. Distribuirea locurilor cu taxă disponibile se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală, locul se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul anilor de licență.