Locuri in concurs

Admiterea la doctorat în Universitatea Transilvania din Brașov se face pe locuri bugetate (fără plata taxelor de școlarizare) și locuri cu taxă (cu plata taxelor de școlarizare).

Numărul de locuri bugetate (granturi de studii) și alocarea acestora pentru formele de doctorat cu frecvență și cu frecvență redusă, precum și numărul de burse de doctorat alocate de MEN:

Locuri bugetate pentru:
- cetățeni români
- cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene
- cetățeni ai statelor aparținând Spațiului Economic European
- cetățeni ai Confederației Elvețiene
 TOTAL locuri  Locuri cu bursă  Locuri fără bursă
 60  30  30
 Forme de invățământ  cu frecvență  cu frecventă
 cu frecvență redusă

Numărul de locuri cu taxă (cu frecvență sau cu frecvență redusă), conform hotărârii Senatului universitar: 100.