Rezultate admitere

Rezultate admitere doctorat 2017

• Candidați înscriși

• Candidați respinși

• Candidați admiși (faza I)

          • Candidați admiși pe locuri bugetate

          • Candidați admiși pe locuri cu taxă

• Candidați admiși în urma redistribuirii locurilor bugetate disponibile după faza I * (faza II)

          • Candidați admiși pe locuri bugetate

          • Candidați admiși pe locuri cu taxă

*) Au fost redistribuiti pe locuri bugetate 3 candidati admisi initial (faza I) pe loc cu TAXA, care au in fisa de inscriere si optiuni de BUGET si care indeplinesc cerinta pentru loc bugetat privitoare la media de absolvire a ciclului de licenta (minimum 8.50, conform Metodologiei de admitere aprobata de Senatul universitar) 

Precizari importante privind inmatricularea candidatilor admisi