Taxe

Cuantumul taxelor de înscriere la concursul de admitere și a taxelor de şcolarizare pentru doctoranzii admiși la formele de doctorat cu taxă, pentru anul universitar 2017-2018, în conformitate cu HS nr. 11/29.03.2017:

 Nr. crt.  Facultatea  Taxă înscriere concurs
[lei]
 Taxă școlarizare doctorat
[lei/an]
 1  Inginerie Mecanică  150  3500
 2  Design de Produs şi Mediu  150  3500
 3  Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  150  3500
 4  Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  150  3500
 5  Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor  150  3500
 6  Alimentaţie şi Turism  150  3500
 7  Ingineria Lemnului  150  3500
 8  Construcţii  150  3500
 9  Silvicultură şi Exploatări Forestiere  150  3500
 10  Matematică şi Informatică  150  3500
 11  Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor  150  4500
 12  Litere  150  3500
 13  Medicină  250  6000
 14  Educaţie Fizică şi Sporturi Montane  150  4500
 15  Muzica  160  6000