Domenii & conducatori de doctorat

Programele de studii universitare de doctorat se organizează în cadrul SDI pe domenii de doctorat interdisciplinare. IOSUD-UTBv organizează forma de doctorat ştiinţific în 18 domenii acreditate, după cum urmează:

Lista conducatorilor de doctorat pe domenii de doctorat & facultati (1.08.2017)