Facultate Conducător de doctorat E-mail Titular (T) / Pensionar (P) / Extern (EXT)

Alimentaţie şi Turism

GACEU Liviu

gaceul@unitbv.ro

T

GRUIA Romulus

ecotec@unitbv.ro

T

Design de Produs şi Mediu

REPANOVICI Angela

arepanovici@unitbv.ro

T

SĂVESCU Dan

dsavescu@unitbv.ro

T

Inginerie Tehnologică şi 
Management Industrial

CALEFARIU Gavrilă

gcalefariu@unitbv.ro

T

LUPULESCU Nouraş Barbu

nouras@unitbv.ro

T

NEDELCU Anişor

a.nedelcu@unitbv.ro

T

 MĂRĂSCU KLEIN Vladimir

klein@unitbv.ro 

BOŞCOIANU Mircea

boscoianu.mircea@yahoo.com

EXT